Skoppum Vest anbefalt for nytt dobbeltspor

I kveld presenterte Jernbaneverket forslag til Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor for InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker. Etter en samlet vurdering av konsekvensutredningen har Jernbaneverket vurdert alternativ 3, Skoppum vest, som det beste alternativet for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

I henhold til fastsatt planprogram er det utredet tre korridorer for dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker:

Alternativ 1 – Bakkenteigen er vist med lilla linje. Alternativet har en variant via Nykirke tettsted. Alternativ 2 – Skoppum øst, blå linje, er det midtre alternativet. Alternativ 3 – Skoppum vest, markert med oransje linje, er det vestre alternativet.

Alternativ 1 (Bakkenteigen med en variant via Nykirke tettsted) og alternativ 2 (Skoppum øst) liggende på viadukt på vestsiden av Borreskåla. Alternativ 3 (Skoppum vest) går gjennom skogsområdene i vest, delvis i tunnel.

- Alternativ 3 er samlet sett det beste alternativet. Det er rangert som best i den samfunnsøkonomiske analysen og gir best jernbaneteknisk funksjonalitet. Vi er derfor sikre på at dette er den beste løsningen for Vestfoldbanen i et større perspektiv, sier planleggingsleder Elsebeth A. Bakke.

Planleggingsleder Elsebeth A. Bakke og prosjektdirektør Anne Siri Haugen presenterte i kveld Jerbaneverkets anbefaling for InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker. Foto: Hilde Lillejord/JBV.

Åpent informasjonsmøte 
18. februar inviterer Jernbaneverket til åpent møte. Her vil vi presentere konsekvensutredningen, forslag til kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker og orientere om Jernbaneverkets anbefaling av korridor.

Når: Torsdag 18. februar 2016, kl. 18.00 – 21.00.
Hvor: Møtet avholdes på Bakkenteigen, Campus Vestfold

Det vil bli anledning til å stille spørsmål.  

Veien videre
De tre kommunene Horten, Re og Tønsberg skal behandle kommunedelplanen for dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker. Kommunedelplanen med konsekvensutredning vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og det blir da anledning til å sende høringsuttalelse til kommunene.Vi oppfordrer alle interesserte til å sette seg inn i utredningene som ligger her.

Endelig vedtak i kommunene forventes i oktober 2016. I henhold til Nasjonal Transportplan (NTP), planlegges det at dobbeltsporet mellom Nykirke-Barkåker skal stå ferdig til 2024 med planlagt byggestart i 2019.

Utbygging av dobbeltspor i InterCity-området vil knytte byene på Østlandet tettere sammen og gjøre det lettere å dagpendle mellom dem. Foto: Anne Mette Storvik