Tar ungene med på råd

Fredag 12. juni var 6. trinn på Fagerheim skole på Nykirke Jernbaneverkets hjelpere i arbeidet med å planlegge hvor den nye, dobbeltsporede jernbanen skal ligge.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

ENGASJERTE: Spørsmålene fra sjetteklassingene haglet over rårgiverne til Jernbaneverket da de fortalte om planleggingen av jernbanestrekningen Nykirke-Barkåker. Foto: Anne Mette Storvik.

Tidligere er lærerne spurt til råds om hvilke områder skolene benytter seg av på utflukter og turer. Nå var det ungenes tur å fortelle hvor de oppholder seg etter skoletid. Sjette klasse ble valgt fordi de beveger seg over lengre strekninger enn de yngre, og fordi større barn har lettere for å lese kart enn de mindre.

FØRST INFO: Før selve barnetråkkregistreringen startet, fikk sjetteklassingene informasjon om Nykirke-Barkåker prosjektet av de tre planleggerne til Jernbaneverket. Fra venstre: Mie Omholdt, Caja Sofie Aas-Haug, Bjørn Inge Myklebust, Helene Mykleby og Anne Li Røtvold. Foto: Anne Mette Storvik
Rådgiverne til Jernbaneverket hadde med seg store kart og flyfoto over nærmiljøet.

HVOR ER UNGENE: Sjetteklassingene markerte hvilke områder de bruker på vinteren, hvilke de bruker på sommeren – og hvilke steder og strekninger de synes er skumle å ferdes på. Foto: Anne Mette StorvikSjetteklassingene fikk beskjed om å merke av områder de bruker om sommeren med grønn tusj, områder de bruker om vinteren skulle merkes av med blå tusj. Områder de bruker hele året skulle de markere med blå og grønne striper. De skulle tegne inn hvilke veier de sykler eller går langs, og markere med rødt der hvor de syntes det var skummelt å ferdes. Engasjementet og støynivået var høyt, og Jernbaneverket fikk mye nyttig informasjon.
TROR DET BLIR BRA: – Det er bra at de samarbeider med oss! De tar veldig mye hensyn til barn, konstaterer Mie Omholdt, trygg på at kartene ikke blir lagt i en skuff. Foto: Anne Mette Storvik.

DET VAR GØY: –Det var gøy å merke av på kartene, synes Andrea Alido Pedersen. Hun syntes det gikk greit å skjønne kartene etter hvert, men var glad rådgiverne også hadde med flyfoto. Foto: Anne Mette Storvik.
Del av utredning

Barnetråkkregistreringen inngår i utredningen «Nærmiljø og friluftsliv», som igjen inngår i konsekvensutredningen av nytt dobbeltspor for Nykirke-Barkåker.
–Vi har fått nyttig og fersk informasjon utover det vi allerede hadde, og vi er svært takknemlig for bidraget, sier Anne Li Røtvold. Hun var imponert over hvor godt sjetteklassingene leste kart, og hvor presise de var i å beskrive hvilke områder de brukte.

VIKTIG KUNNSKAP: – Det er bare barna som vet hvor de beste lekestedene er, spesielt de som ligger utenom de offentlig anlagte lekeplassene og idrettsanleggene. De kan fortelle oss om de opplever at et sted, eller en strekning, er skummel eller spennende. Og dette er viktig kunnskap for oss, understreker Elsebeth Bakke, planleggingsleder i Jernbaneverket. Foto: Anne Mette Storvik.