Oppklarer misforståelser om InterCity-planleggingen i leserbrev

Denne uken har det vært oppslag i flere vestfoldmedier om kostnader og løsninger for Vestfoldbanen. Artiklene inneholder mange faktafeil og mistolkninger som Jernbaneverket korrigerer i en kronikk som står på trykk i Gjengangeren i dag.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverkets kronikk kan du lese nedenunder. Til høyre finner du "Utbyggingsstrategi for IC-strekningene" og artikkelen "Feil om togspor" (Gjengangeren 22.8) som vi viser til i kronikken.