Medvirkningsmøte for barn og unge

Lørdag 26. september fra klokken 12.00 til 16.00 arrangerer Jernbaneverket medvirkningsmøte for barn og unge på Midgard historiske senter i Horten.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Møtet arrangeres for at Jernbaneverket skal få innspill til hvilke funksjoner barn og unge mener er viktige på stasjonene, og hvordan disse kan utformes. Med tegnesaker, legoklosser, skinner og tog, skal barn og unge få mulighet til å skape sin drømmestasjon, og synliggjøre sine perspektiver på stasjonsområdene.

Jernbaneverkets representanter vil samtidig orientere om planer, og hvordan fremtidens togtilbud vil bli.

BARNAS EGEN DRØMMESTASJON : Med tegnesaker, legoklosser og skinner, skal barn og unge få mulighet til å skape sin drømmestasjon. Illustrasjon av nye Ski stasjon.

Jernbaneverket legger stor vekt på medvirkning, også for barn og unge. I vår arrangerte vi barnetråkkregistreringer. Dette kan du lese om på Jernbaneverkets hjemmesider her:

www.jernbaneverket.no/nykirke/barn

Velkommen!