Illustrasjon av korridor 1

Dette er en foreløpig illustrasjon av korridor 1 mellom Nykirke - Barkåker. Denne ble presentert i medvirkningsmøtene i juni 2015.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dette tilsvarer variant 1-3 i de alternativene som er datert 17. juni 2015, og som ble presentert i medvirkningsmøtene i juni 2015.

Mer informasjon om alternativene som ble lagt frem på møtene i juni kan du lese om i saken "Alternativer pr. 17 juni 2015".