Løsninger per 17. mars 2015

Arbeidet startet i desember 2014 med 1–2 varianter i hver korridor. Målet var - og er - reduksjon til én trasé i hver korridor. Etter dette vil traseene optimaliseres videre.

På det åpne møtet 17. mars 2015 ble flere mulige løsninger presentert.
Så langt er det utarbeidet to varianter for korridor 1 med stasjon på Bakkenteigen, en variant for korridor 2 med stasjon på Skoppum øst og to varianter for korridor 3 med stasjon Skoppum vest.

En trasé nær dagens spor ved Nykirke utredes også slik det er krav om i planprogrammet.

Klikk på bildene for å se større versjoner.

Korridor 1 - Bakkenteigen

Korridor 2 - Skoppum øst

 

Korridor 3 - Skoppum vest

Kan bli lange bruer
Når tog skal kunne kjøre i 250 kilometer i timen, sier det seg selv at jernbanesporet ikke kan ha brå svinger eller store høydeforskjeller. Terrenget og høydevariasjonene i området rundt Borreskåla, kombinert med kravene til linjeføring for høyhastighetsjernbanen, gir behov for opp til tre kilometer lange bruer.


Klikk på kartet for å få opp en større versjon i PDF.