Løsninger per 17. mars 2015

Arbeidet startet i desember 2014 med 1–2 varianter i hver korridor. Målet var - og er - reduksjon til én trasé i hver korridor. Etter dette vil traseene optimaliseres videre.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På det åpne møtet 17. mars 2015 ble flere mulige løsninger presentert.
Så langt er det utarbeidet to varianter for korridor 1 med stasjon på Bakkenteigen, en variant for korridor 2 med stasjon på Skoppum øst og to varianter for korridor 3 med stasjon Skoppum vest.

En trasé nær dagens spor ved Nykirke utredes også slik det er krav om i planprogrammet.

Klikk på bildene for å se større versjoner.

Korridor 1 - Bakkenteigen

Korridor 2 - Skoppum øst

 

Korridor 3 - Skoppum vest

Kan bli lange bruer
Når tog skal kunne kjøre i 250 kilometer i timen, sier det seg selv at jernbanesporet ikke kan ha brå svinger eller store høydeforskjeller. Terrenget og høydevariasjonene i området rundt Borreskåla, kombinert med kravene til linjeføring for høyhastighetsjernbanen, gir behov for opp til tre kilometer lange bruer.


Klikk på kartet for å få opp en større versjon i PDF.