God stemning på dialogmøte

Jernbaneverket møtte 24. mars 70 personer til dialogmøte om hvor spor og stasjon skal ligge mellom Nykirke og Barkåker - og mer engasjerte møtedeltakere skal man lete lenge etter.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det var definitivt flest grunneiere som stilte, men også Naturvenforbundet og Horten næringsforening var representert. Dialogmøtet startet med en times informasjon.

Av rundt 90 påmeldte dukket ca 70 opp til dialogmøte på Bakkenteigen, tirsdag 24. mars. Foto: Anne Mette Storvik Mange av deltakerne fikk denne informasjonen på forrige møte, men de satt som tente lys under presentasjonen, og spørsmålene kom tett. Så tett at rådgiver Gunnar Ridderstrøm måtte streve litt med å få avsluttet spørsmålene, og få penset forsamlingen over på gruppearbeidene.

Til arbeid
Forsamlingen travet opp til kantina hvor kaffe, te, kart, post-it-lapper og tusjer venter.

«Verktøykassa» inneholdt klistrelapper, farget tape, tusjer m.m. Foto: Anne Mette Storvik

Folket fordelte seg i grupper, og diskusjonene var raskt i gang. Planleggingsleder Elsebeth Bakke og rådgiverne hennes gikk rundt i gruppene og svarte på spørsmål.

Foto: Anne Mette Storvik

Foto: Anne Mette Storvik

Speakers corner
Møtet endte med at de som ville, kunne si hva de ville. Noen oppsummerte hva gruppen deres var kommet fram til – andre holdt glødende forsvar for matjord, vadefugler og parkeringsplasser for pendlere.

Ragnhild Trosby, nestleder i Naturvernforbundet hadde en klar favoritt. Hun mente alternativ Skoppum Vest  var best ut fra hensyn til matjord, biologisk mangfold, kulturlandskap, støy,  estetikk, og knutepunktutvikling.Foto: Anne Mette Storvik

-Pendlere ORKER ikke å bytte offentlig transportmiddel! Det bør oppmuntres til å reise de lange strekningene kollektivt, ikke de korte. Det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er med parkering, ble det sagt under «speakers corner». Foto: Anne Mette Storvik

Stoisk grunneier
Bente Frantzens hus i nærheten av Nykirke berøres av flere av alternativene.
–Vi fikk brev om at vi var potensielt berørte grunneiere, så vi var på det forrige møtet også. Jeg synes vi har fått grei informasjon, og det virker ryddig. Vi fikk en fin brosjyre om grunnerverv, men har ennå mange spørsmål, konstaterer Bente Frantzen.

Bente Frantzen mener det er lett å se at noen alternativ blir dyrere enn andre – og berører flere mennesker. Foto: Anne Mette Storvik

Hun og mannen Svein er innflyttere, og har bodd på Nykirke siden 2006. De har ikke så sterke bånd, verken til stedet eller eiendommen, og betegner seg selv som «flyttbare».
–Det vi lurer mest på, er hvor lenge vi må vente før huset blir løst inn. Hva om vi finner drømmehuset før det, spør Frantzen.

Engasjert grunneier
Ivar Aarum hevder han er på møtet for moro skyld, men han innrømmer at han har byggeplaner i det berørte området.

Ivar Aarum lanserer et helt nytt alternativ for planleggerne av Nykirke- Barkåker. Foto: Anne Mette Storvik.
–Jeg synes det er helt fantastisk at Jernbaneverket inviterer til innspill fra grasrota, sier den engasjerte grunneieren. Han har tiltro til at innspillene blir tatt på alvor.
–Jeg tror ikke Jernbaneverket hadde engasjert så mange mennesker hvis de allerede hadde bestemt seg, sier Aarum.

Skeptisk grunneier
–Jernbaneverket innkalte en så stor forsamling for å ha god samvittighet. Alle her har en trasé som berører dem, og det betyr at svarene blir sprikende, mener Thor Olav Tørnby.

Fra venstre: Thor Olav Tørnby, Else-Marie Farnes og Per Almenning. Foto: Anne Mette Storvik

Verdifulle innspill
–Vi har fått flere innspill som vi skal se nærmere på med én gang, blant annet ett hvor jernbanesporene legges rett vest for høgskolen, sier rådgiver Sven Narum fornøyd.
–Vi har fått viktig informasjon om grunnforhold fra lokalkjente, som kan spare oss for mye arbeid, avslutter planleggingsleder Elsebeth Bakke.

Dokumentasjonen/innspillene er nå lagt ut på siden "Møter"