Dette skjer nå

Nå bygger vi det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker. Her finner du informasjon om noe av det som er planlagt i nærmeste fremtid.

 

 Planlagte arbeider 3. til 10. mai

Bollerudskjæringen - Kopstad - Skottåstunnelen

 • Ved Bollerudskjæringen blir det sprengningsarbeider
 • I den nye jernbanetraseen vest for E18 pågår oppfylling av stein. Det skal plasseres store mengder stein her for å forhåndsbelaste området. 
 • Gravearbeider og massetransport vest for omlagt E18
 • Kopstadtunnelen: Sprengningsarbeider, utgraving ved spunt og spunting sør for Kopstadveien*.
 • Ved Skaug er det sprengningsarbeid i forbindelse med tunneldriving av Skottåstunnelen fra nord.
 • Boring av berg i dagsonen ved Skaug gård starter opp.
 • Tunneldriving Skottåstunnelen fra tversslaget ved Føskeveien/Pauliveien. Det er døgndrift inne i tunnelen, og det kan bli sprengning frem til kl. 23.00.
 • Masseoppfylling og knusing av steinmasser ved deponi 7

Viulsrød

 • Boring og sprengning for påhugget til Skottåstunnelen.
 • Betongtunnel Viulsrød: Utgraving og uttransport av masser. 
 • Montering av anker på spunt
 • Masseutskiftning pågår i nord på stasjonsområdet.
 • Stålkjernepeling på stasjonsområdet.
 • Det vil bli gjennomført sprengninger i området nord for omlagt RV 19.

Solerødveien-Tangsrød-Barkåker 

 • Sprengningsarbeid nord for den omlagte Solerødveien blir ferdig denne uken.
 • Masseoppfylling og knusing av steinmasser i deponi 13
 • Tunneldriving av Gråmunktunnelen fra sør. Det er døgndrift inne i tunnelen, og det kan bli sprengning frem til kl. 23.00. 
 • Grunnarbeid for selve traseen sørover mot Barkåker.

Inne i tunnelene kan det foregå sprengning i tidsrommet 07-23 hver dag. Husk at du kan få varsel på SMS før sprengninger ved å registrere deg på www.nabovarsling.no/unb

* Bane NOR har fått dispensasjon fra de anbefalte grenseverdiene for anleggsstøy ved Kopstad og Viulsrød. Det skal være en pause i arbeidet kl. 11.00-12.00 hvis grenseverdiene overskrides.

Ved sprengningsarbeider ute varsles dette med en hørbar sirene.

Prøv vår karttjeneste hvor kan du se trase, tunneler, fremdrift med mer!

 

Sommerferie

Sommerferien i 2021 blir i uke 28, 29 og 30. Les mer her.

 

Arbeidstid

Normal arbeidstid i dagsonen på anlegget er 07-19 på hverdager og 08-16 på lørdager.

Inne i tunnelene kan det foregå arbeider hele døgnet. Sprengning og støyende arbeider, som påvirker omgivelsene, er bare tillatt i tidsrommet 07–23.

 

SMS-varsel

Du kan abonnere på varsling og se hvor det er planlagt sprengning på https://nabovarsling.no/unb Du velger selv hvilket område du er interessert i varsler fra. 

De fargede ringene viser hvilke områder du kan velge. (Skjermbilde)

Ønsker du SMS om oppdateringer på denne siden? Send UNB INFO til 26112, så sender vi deg en melding når det kommer ny og vesentlig informasjon på denne siden. Omtrent en gang i uken.