Dette skjer nå

Nå bygger vi det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker. Her legger vi informasjon om hva som er planlagt i nærmeste fremtid.

 Her er det planlagt arbeider 19.-26. oktober

Kopstad-Skottåstunnelen 

  • Fjerning av støyvoll langs E18. Sprengningsarbeid fører til at det kan bli korte stans i trafikken på inntil ti minutter.
  • Kalksementstabilisering
  • Bergsikring ved Skottåstunnelen nord 
  • Tunneldriving tverrslag (Skottåstunnelen) ved Føskeveien/Pauliveien. Her har arbeidene kommet 50 meter inn i tunnelen. Det innebærer døgndrift inne i tunnelen (mandag-søndag). Inne i tunnelene kan det bli sprengning frem til kl. 23.00. Det vil også kunne bli massetransport fra tunnelen til deponi 7 utover det som er normal arbeidstid i dagsonen - til kl. 23.00

Viulsrød 

Solerødveien-Tangsrød-Barkåker 

  • Masseoppfylling og knusing av steinmasser i deponi 13
  • Tunneldriving av Gråmunktunnelen fra sør. Tunnelen har nådd 50 meter inn i fjellet. Det betyr døgndrift inne i tunnelen (mandag-søndag) Inne i tunnelene kan det bli sprengning frem til kl. 23.00. Det vil også kunne bli massetransport fra tunnelen til deponi 13 frem til kl. 23.00.  
  • Sør for Gråmunktunnelen fortsetter grunnarbeid for selve banetraseen sørover mot Barkåker.
  • Ved innkjøring til Nordre Brekke er tursti omlagt på vestsiden av anleggsområdet på en midlertidige trase. Den vil ligge der til arbeidet med planfri krysning av vei/tursti og anleggsvei er ferdig.

 

* Bane NOR har fått dispensasjon fra de anbefalte grenseverdiene for anleggsstøy ved Kopstad og Viulsrød. Det skal være en pause i arbeidet kl. 11.00-12.00 hvis grenseverdiene overskrides.

Ved sprengningsarbeider ute varsles dette med en hørbar sirene.

Prøv vår nye karttjeneste hvor kan du se trase, tunneler, fremdrift med mer!

Arbeidstid

Normal arbeidstid i dagsonen på anlegget er 07-19 på hverdager og 08-16 på lørdager.

Inne i tunnelene kan det foregå arbeider hele døgnet så lenge arbeidene ikke påvirker omgivelsene. Støyende arbeider som sprengning, boring og pigging er bare tillatt i tidsrommet 07–23.

 

SMS-varsel

Du kan abonnere på varsling og se hvor det er planlagt sprengning på https://nabovarsling.no/unb Du velger selv hvilket område du er interessert i varsler fra. 

De fargede ringene viser hvilke områder du kan velge. (Skjermbilde)

Ønsker du SMS om oppdateringer på denne siden? Send UNB INFO til 26112, så sender vi deg en melding når det kommer ny og vesentlig informasjon på denne siden. Omtrent en gang i uken.