Dette skjer nå

Vi legger fortløpende ut informasjon om planlagt arbeid. Under finner du informasjon om uken 20.-27 september.

Bollerudskjæringen - Kopstad - Skottåstunnelen

 • Ved Bollerudskjæringen blir det sprengning, steintransport og sikringsarbeid
 • Knuseverk etablert ved Bollerud. 
 • Gravearbeider og massetransport vest for omlagt E18.
 • Boring og sprengningsarbeid tet opp mot omlagt E18.
 • Kopstadtunnelen: Sprengningsarbeider, utkjøring av masser.
 • Omlegging av høyspent-kabel på Moskviljordene
 • Legging av ny rørtrase for Føskebekken
 • Boring og sprengning av berg i dagsonen ved Skaug gård.
 • Tunneldriving Skottåstunnelen fra nord ved Skaug og fra tverrslaget ved Føskeveien/Pauliveien. Det er døgndrift inne i tunnelen, og det kan bli sprengning frem til kl. 23.00.
 • Masseoppfylling ved deponi 7

Viulsrød

 • Boring og sprengning for påhugget til Skottåstunnelen.
 • Betongtunnel Viulsrød: Utgraving og transport av masser.
 • Støping av søyler til bru over Rv19.
 • Boring og peling ved stasjonsområdet.
 • Betongarbeider, armering og støp i stasjonsområdet.

Solerødveien-Tangsrød-Barkåker 

 • Armeringsarbeider for jernbanebru over Solerødveien
 • Masseoppfylling og knusing av steinmasser i deponi 13
 • Grunnarbeid for selve traseen sørover mot Barkåker.
 • Masseoppfylling i deponi 18

Inne i tunnelene kan det foregå sprengning i tidsrommet 07-23 hver dag. Husk at du kan få varsel på SMS før sprengninger ved å registrere deg på www.nabovarsling.no/unb

* Bane NOR har fått dispensasjon fra de anbefalte grenseverdiene for anleggsstøy ved Kopstad og Viulsrød. Det skal være en pause i arbeidet kl. 11.00-12.00 hvis grenseverdiene overskrides.

Ved sprengningsarbeider ute varsles dette med en hørbar sirene.

Prøv vår karttjeneste hvor kan du se trase, tunneler, fremdrift med mer!

Arbeidstid

Normal arbeidstid i dagsonen på anlegget er 07-19 på hverdager og 08-16 på lørdager.
Inne i tunnelene kan det foregå arbeider hele døgnet. Sprengning og støyende arbeider, som påvirker omgivelsene, er bare tillatt i tidsrommet 07–23.

SMS-varsel

Du kan abonnere på varsling og se hvor det er planlagt sprengning på https://nabovarsling.no/unb Du velger selv hvilket område du er interessert i varsler fra. 

De fargede ringene viser hvilke områder du kan velge. (Skjermbilde)

Ønsker du SMS om oppdateringer på denne siden? Send UNB INFO til 26112, så sender vi deg en melding når det kommer ny og vesentlig informasjon på denne siden. Omtrent en gang i uken.