Dette skjer nå

Torsdag 20. juni bevilget Stortinget penger til byggestart i 2019. Det betyr at det blir byggestart på senhøsten 2019. Nå jobbes det med å få på plass avtale med entreprenør.

 

Forberedende arbeider på Viulsrød

På Viulsrød ved Skoppum, skal det nye sporet gå i en 700 meter lang betongtunnel frem til Rv.19. Byggegropa for betongtunnelen kommer i konflikt med hovedledningen til Vestfold vann, derfor må Bane NOR legge om vannledningen før totalentreprenøren kan starte opp med grunnarbeidene for betongtunnelen i begynnelsen av 2019. H&K Sandnes AS, vant kontrakten om arbeidene og de starter opp i siste halvdel av august. Arbeidet med ledningen skal være ferdig før jul 2019.

Arkeologiske utgravinger

Arkeologene fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er i gang med å grave ut de siste lokalitetene sommeren 2019. Mer informasjon finner du her