Dette skjer framover

Viulsrød
-Der det skal bli betongtunnel: det støpes fundamenter og vegger.
-I stasjonsområdet foregår det armering og betongarbeid.
-Skottåstunnelen: Bunnrensk, dvs skuddstein fra bunnen av tunnelen fjernes.
Entreprenæren har fått utvidet arbeidstid til hele døgnet med å montere forskalingsvogna som skal inn i Skottåstunnelen. Dette skal i utgangspunktet ikke være støyende aktivitet.
-Entreprenøren har også fått tillatelse til å jobbe døgnet rundt med den nordlige portalen til Skottåstunnelen. Dette skal heller ikke være støyende arbeid.

Solerødveien-Tangsrød-Barkåker
-I Gråmunktunnelen jobbes det med portalene. 
-Masseoppfylling og knusing av steinmasser i deponi 13. Kartlink
-Utgraving og utlegging av frostsikringslag for selve traseen sørover mot Barkåker.
-Masseoppfylling i deponi 18. Kartlink
-Fra Gråmunktunnelen og sydover er det utvidet arbeidstid:
mandag–fredag kl. 07.00-21.00, lørdag kl. 08.00–16.00, søndag stengt.

Bollerudskjæringen - Kopstad – Skottåstunnelen
-Steintransport, knusing av stein og sikringsarbeid ved deponi 1. Kartlink
-Gravearbeid og massetransport tett ved E18.
-Kopstadtunnelen: Støping. Tilbakefylling av masser.
-Masseoppfylling ved deponi 7. Kartlink

Dispensasjon
Bane NOR har fått dispensasjon fra de anbefalte grenseverdiene for anleggsstøy ved Kopstad og Viulsrød. Det skal være en pause i arbeidet kl. 11.00-12.00 hvis grenseverdiene overskrides.

Fremdrift
Prøv vår karttjeneste hvor kan du se trasé, tunneler, fremdrift med mer!

Arbeidstid

Normal arbeidstid i dagsonen er 07-19 på hverdager og 08-16 på lørdager.

Inne i Skottåstunnelen og Gråmunktunnelen har entreprenøren lov å jobbe hele døgnet, hver dag, også lørdag og søndag. *
Støyende arbeid som sprengning, boring og pigging er tillatt kun mellom 07–23. 

SMS-varsel

Du kan se hvor det er planlagt sprengning og abonnere på å få varsel på SMS før sprengninger ved å registrere deg på www.nabovarsling.no/unb
Du velger selv hvilket område du er interessert i varsler fra. 
NB: Det er TO alternativer for Viulsrød og ett for Skottåstunnelen (vi beklager, men rent teknisk måtte det bli slik).

nabovarsling skjermbilde.png
De fargede ringene viser hvilke områder du kan velge. (Skjermbilde)

Send UNB INFO til 26112, så sender vi deg en melding når det kommer informasjon på denne siden om arbeid som har store konsekvenser/konsekvenser for mange.