Dette skjer framover

Arbeidet i prosjektet kan, som alle andre deler av samfunnet, bli påvirket av Korona-situasjonen. Dette kan bety endringer på kort varsel for å utnytte tilgjengelige ressurser best mulig.

Hele strekningen
Vi sprenger små salver mange steder for å lage dreneringsgrøfter og for å få det slett til jernbanesporene.

Viulsrød
Vi er klare over at støyen av spuntingen har vært slitsom for naboene, nå er det verste av dette arbeidet over.
Skottåstunnelen sprenges fra to sider. Det forventes å bli gjennomslag i hele Skottåstunnelen i mars.
Den 174 meter lange rømningstunnelen på Viulsrød sprenges innenfra og ut. Det ventes å bli gjennombrudd for rømningstunnelen i april/mai.
-Der det skal bli betongtunnel, jobbes det med utgraving og transport av masser.
-Vi støper søyler til gang og sykkelveibru som skal gå over rv19 og bygger reisverk til det som skal bli den vestlige delen av jernbanebrua.
-Vi borer og peler i stasjonsområdet.

Solerødveien-Tangsrød-Barkåker
-Arbeid for jernbanebru over Solerødveien
-Masseoppfylling og knusing av steinmasser i deponi 13. Kartlink
-for selve traseen sørover mot Barkåker.
-Masseoppfylling i deponi 18. Kartlink

Bollerudskjæringen - Kopstad – Skottåstunnelen
-Steintransport, knusing av stein og sikringsarbeid ved deponi 1. Kartlink
-Sprengningsarbeider i trasen ved Teien (nord på Moskvil jordene).
-Gravearbeid og massetransport tett ved omlagt E18.
-Kopstadtunnelen: Støping av fundament og vegg.
-Boring og sprengning av berg i dagsonen ved Skaug gård.
-Tunneldriving Skottåstunnelen fra tverrslaget ved Føskeveien/Pauliveien. Kartlink
-Masseoppfylling ved deponi 7. Kartlink

Rystelser
Både entreprenør og Bane NOR har rystelsesmålere. Disse har automatiske avlesninger som overfører registreringene fortløpende. Hvis avlesninger nærmer seg grenseverdi, gjør vi tiltak for å dempe rystelsene.
Rystelser føles verre ut enn de er. Vi mennesker er svært følsomme for rystelser. Allerede ved en svinghastighet på 1 mm/s merker vi rystelsene, 5 mm/s merkes svært godt og 20 mm/s oppleves som en kraftig vibrasjon.

Det er likevel verd å merke seg at selv små vibrasjoner kan få glass, servise og lignende til å flytte på seg i skap, og bilder, speil og lignende til å falle ned fra veggen. Det er derfor lurt å sikre ting man er glad i, når man vet at det kommer anleggsarbeid i nærheten.

Les mer om rystelser, skader og erstatning

Dispensasjon
Bane NOR har fått dispensasjon fra de anbefalte grenseverdiene for anleggsstøy ved Kopstad og Viulsrød. Det skal være en pause i arbeidet kl. 11.00-12.00 hvis grenseverdiene overskrides.

Fremdrift
Prøv vår karttjeneste hvor kan du se trase, tunneler, fremdrift med mer!

Arbeidstid

Inne i tunnelen har entreprenøren lov å jobbe hver dag, også lørdag og søndag. Støyende arbeider som sprengning, boring og pigging er tillatt kun i tidsrommet 07.00 – 23.00. Normal arbeidstid i dagsonen er 07-19 på hverdager og 08-16 på lørdager.

SMS-varsel

Du kan se hvor det er planlagt sprengning og abonnere på å få varsel på SMS før sprengninger ved å registrere deg på www.nabovarsling.no/unb
Du velger selv hvilket område du er interessert i varsler fra. 
NB: Det er TO alternativer for Viulsrød og ett for Skottåstunnelen (vi beklager, men rent teknisk måtte det bli slik).

nabovarsling skjermbilde.png
De fargede ringene viser hvilke områder du kan velge. (Skjermbilde)

Ønsker du SMS om oppdateringer på denne siden? Send UNB INFO til 26112, så sender vi deg en melding når det kommer ny og vesentlig informasjon på denne siden. Omtrent en gang i uken.