Dette skjer denne uken

Nå bygger vi det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker. Her legger vi informasjon om hva som er planlagt i nærmeste fremtid.

 

 Her er det planlagt arbeider fra 25. mai til 2. juni 

Kopstad-Skottåstunnelen 

  • Ved Kopstad foregår utkjøring av tømmer fra avskoget område vest for E18. 
  • Byggingen av anleggsvei mellom Skaug og deponi på Snapsrød fører til at lysløype ved Skaug er midlertidig stengt. Ny midlertidig skiløype/tursti ved Skaug er nå ferdig og klar til bruk.   
  • På anleggsveien inn til deponiet på Snapsrød vil det foregå steinfylling en tid fremover. På selve deponiområdet foregår det hogst. 
  • Nær nordre portal til Skottåstunnelen ved Skaug starter kalksementstabilisering denne uken. Bane NOR har gitt tillatelse til utvidet arbeidstid frem til klokken 23 på hverdager i forbindelse med med dette. Arbeidet vil foregå i fem til seks uker. 

Viulsrød 

  • På nordsiden av Rv19 gjenstår fortsatt sprengning og utkjøring av steinmasser før oppbygging av nye permanente veier.  
  • Arbeidet med permanent rundkjøring på Rv19 har kommet i gang ved stasjonsområdet. 

Svartedal-Tangsrød-Gråmunken 

  • Veien inn til Tangsrødmarka fra nord (Solerødveien) er nå stengt med port.  
  • I Tangsrødmarka er det nå en del aktivitet i deponiområdet med blant annet avtaking av skogsjord og deponering av masser. 
  • Veistrekningen fra Svartedal til Solerødveien, som allerede har vært avstengt en tid, sikres nå ytterligere ved at porten låses. Benytt midlertidig omkjøringsvei.
  • Ved den søndre portalen av Gråmunktunnelen blir det sprengning og etablering av riggområde.  

Ved sprengningsarbeider ute varsles dette med en hørbar sirene. 

 

 Arbeider på lørdag

Hittil har det hovedsakelig blitt arbeidet mandag til fredag med utbyggingen av nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Lørdag 23. mai var det imidlertid noe aktivitet i anleggsområdet. Entreprenør har anledning til å jobbe på lørdager, og det vil nok bli noe av det også i fremtiden. For øyeblikket er arbeidstiden på lørdager satt til 08-16. 

 

Utvidet arbeidstid til kl. 23.00 ved Skottåstunnelen

Bane NOR har gitt tillatelse til uvidet arbeidstid frem til klokken 23 på hverdager i forbindelse med med kalksementstabilisering nær nordre portal til Skottåstunnelen ved Skaug (området markert gult på kartet under). Arbeidet starter mandag 25. mai og vil foregå i fem til seks uker. 

Grunnforsterkningen vil foregå i området som er markert gult.

 

Koronasituasjonen

Liv, helse og sikkerhet kommer først i alt Bane NOR gjør, og vi tar korona-situasjonen svært alvorlig. Bane NOR har et ansvar for å bidra til den nasjonale målsetningen om å redusere smitte. Bane NOR har som oppgave å holde hjulene i gang så godt som mulig i den situasjonen vi er i. Å holde aktiviteten oppe i leverandørkjeden er viktig for å komme gjennom krisen og å trygge flest mulig arbeidsplasser.

Les mer om Status for Bane NOR og korona-situasjonen

 

SMS-varsel

Du kan abonnere på varsling og se hvor det er planlagt sprengning på https://nabovarsling.no/unb Du velger selv hvilket område du er interessert i varsler fra. 

Ønsker du SMS om oppdateringer på denne siden? Send UNB INFO til 26112, så sender vi deg en melding når det kommer ny og vesentlig informasjon på denne siden. Omtrent en gang i uken.