Nykirke- Barkåker, åpen kontordag

Bane NOR inviterer til åpen kontordag og informasjons-/medvirkningsmøte i forbindelse med forslag til anleggsgjennomføring for planlagt dobbeltspor Nykirke-Barkåker.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Åpent informasjonsmøte

Tid: Torsdag 9. februar kl 15.00-20.00
Sted: Nykirke Bygdehus, Kopstadveien 25A, 3180 Nykirke
Agenda: anleggsgjennomføring for planlagt dobbeltspor Nykirke-Barkåker

Åpen kontordag arrangeres fra kl. 15.00 til 17.30. Det vil da være anledning til å stille spørsmål om det pågående planarbeidet til representanter fra Bane NOR og rådgivergruppen.

Fra kl. 18.00 til 18.45 presenteres status for planforslaget med fokus på anleggsgjennomføring.

Fra kl. 18.45 til 20.00 ønsker Bane NOR innspill til forslaget til anleggsgjennomføring.