Vedtatt reguleringsplan

Bystyret i Drammen kommune har vedtatt detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for prosjekt Drammen-Kobbervikdalen. På denne siden finner du dokumentene knyttet til reguleringsplanen.

Bane NOR har kunngjort omregulering i Skoger, i forbindelse med at det er bestemt å ikke bygge ny jernbanebru over E18, men bruke den eksisterende. Du kan lese mer om dette HER.

Vedtatt reguleringsplan

Vedtaket i bystyret i Drammen betyr at Bane NOR kan begynne arbeidet med gjennomføring av prosjektet. Byggearbeidene vil pågå fra 2019 til 2025, da anlegget er planlagt ferdigstilt og satt i drift.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10 la Bane NOR detaljreguleringsplan ut til offentlig ettersyn i desember 2017. Formannskapet i Drammen kommune ga i sitt møte den 12. desember sin tilslutning til denne utleggelsen. Etter høringsperioden er det gjort enkelte endringer i reguleringsplanen, og den nye planen ble vedtatt av bystyret 24. april 2018.

På denne siden finner du den vedtatte reguleringsplanen. Planbeskrivelsen gir en samlet beskrivelse av hele prosjektet. Her finner du også fagrapporter for alle relevante fagfelt, utarbeidet som underlag for reguleringsplanen.