Transport av masser til Drammen Havn

På det meste vil 168 lastebiler kjøre fra anleggsområdene til Drammen havn. Det betyr en trafikkøkning på under 1,5 prosent.

Her står en av lastebilene ved rampen der alt skal kontrolleres før den kan kjøre avgårde med stein. Sjåføren er spesielt opplært på sin kjørerute, som er bestemt på forhånd. Visste du at sjåførene også har hilseplikt? Foto: Bane NOR

Det er gjennomført opplæring og sikkerhetskurs for sjåfører med spesielt fokus på kjøreforholdene langs ruten. Vi gjennomfører en rekke trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter ved anleggene våre og langs kjørerutene for massetransport.

Vinteren/våren 2020:

Vi anslår at det vil gå en eller to biler i timen til og fra Austad, og samme antall ved anleggene på Gulliksrud og Danserud

Sommeren 2020:

Massetransporten når sitt høyeste nivå denne sommeren. Det vil gå biler til og fra Austad hvert tiende minutt. På det mest omfattende betyr det 168 lastebiler gjennomsnittlig (hvert døgn, hver vei) til og fra anleggene på Austad, Gulliksrud og Danserud.
Lastebilene vil alle bruke Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, Telthusveien og Holmenbrua. Dette vil med-føre en beregnet økning i trafikkbelastningen på denne felles strekningen på under 1,5 prosent.

Høsten 2020 til våren 2022:

Massetransporten for betongtunnelen er planlagt å starte opp høsten 2020 og pågå fram til våren 2022, med størst intensitet i 2021. Massene vil bli kjørt ut via Sundlandkrysset, til Professor Smiths allé og Konnerudgata. Derfra kjøres det videre til flere godkjente deponier i Drammensområdet.

Her kan du lese om hvordan Bane NOR jobber med trafikksikkerhet, og hvilke tiltak som er gjort for å sikre myke trafikanter i Drammen. Dette trafikksikkerhetsarbeidet pågår og utvikles i takt med utbyggingen.

Dette kartet viser alle kjørerutene fra de ulike tunnelinngangene det kjøres stein fra. Under artikkelen kan dette også lastes ned.