Transport av masser til Drammen Havn

På det meste vil 168 lastebiler kjøre fra anleggsområdene til Drammen havn. Det betyr en trafikkøkning på under 1,5 prosent.

Her står en av lastebilene ved rampen der alt skal kontrolleres før den kan kjøre avgårde med stein. Sjåføren er spesielt opplært på sin kjørerute, som er bestemt på forhånd. Visste du at sjåførene også har hilseplikt? Foto: Bane NOR

Det er gjennomført opplæring og sikkerhetskurs for sjåfører med spesielt fokus på kjøreforholdene langs ruten. Vi gjennomfører en rekke trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter ved anleggene våre og langs kjørerutene for massetransport.

Les mer om ulike trafikktiltak her.

Vinteren/våren 2020:

Dette året gikk det en eller to biler i timen til og fra Austad, og samme antall ved anleggene på Gulliksrud og Danserud

Sommeren 2020:

Massetransporten nådde sitt høyeste nivå denne sommeren. På det mest omfattende kjørte det 168 lastebiler gjennomsnittlig (hvert døgn, hver vei) til og fra anleggene på Austad, Gulliksrud og Danserud.
Lastebilene brukte Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, Telthusveien og Holmenbrua. Dette medførte en beregnet økning i trafikkbelastningen på denne felles strekningen på under 1,5 prosent. 

Høsten 2020 til våren 2022:

Massetransporten for betongtunnelen startet opp rundt årsskiftet 2020 og vil etter planen pågå fram til våren 2022, med størst intensitet i 2021. Massene vil bli kjørt ut via Sundlandkrysset, til Professor Smiths allé og Konnerudgata. Derfra kjøres det videre til flere godkjente deponier i Drammensområdet.

Her kan du lese om hvordan Bane NOR jobber med trafikksikkerhet, og hvilke tiltak som er gjort for å sikre myke trafikanter i Drammen. Dette trafikksikkerhetsarbeidet pågår og utvikles i takt med utbyggingen.

Dette kartet viser alle kjørerutene fra de ulike tunnelinngangene det kjøres stein fra. Under artikkelen kan dette også lastes ned.