Slik bygger vi fjelltunnel

Vi skal bygge en seks kilometer lang fjelltunnel fra Drammen mot Kobbervikdalen. Her kan du lese om hvordan vi bygger, når det skal sprenges og når vi skal kjøre bort stein fra tunnelen.

Først bores det 25 til 30 meter lange hull som vi pumper sement inn i med høyt trykk (injeksjon).
Dette gjøres for å tette sprekker i fjellet før sprengning, slik at de ikke utvides. Uten tetting kan vannet i bakken rundt tunnelen renne inn gjennom sprekkene. Da kan grunnvannstanden senkes, noe som kan føre til at bakken siger sammen og hus og bygninger skades.
Tetting av fjellet sørger også for at det renner minst mulig vann inn i jernbanetunnelen. Finn din bolig, og se avstand til arbeider og anlegg i Bane NORs karttjeneste for Drammen. Klikk på bildet så kommer du til tjenesten.

Tidkrevende tunnelarbeid i Drammen

Når vi starter med injisering av sement, må det pågå helt til fjellet er tett. Dette arbeidet har vært tidkrevende i Drammen.
Flere slike fjelltettinger har pågått i over et døgn. Det fører til aktivitet på riggområdene både dag og natt, siden det må komme biler for å levere sement mens byggingen pågår. I tillegg må tunnelviftene blåse frisk luft inn så lenge det er arbeidere i tunnelen.
Når fjellet er tett, bores det nye hull fem til seks meter innover. Disse hullene fylles med sprengstoff som detoneres.

Bygninger tåler rystelsene

Er framdriften god, klarer vi å sprenge en slik salve per dag. Ofte er det noe stein som blir igjen, slik at vi må bruke flere små salver før det er klart for en ny, stor sprengning. Disse små salvene fører ofte til mer lufttrykk, slik at det blir større vibrasjoner. Dette har sikkert mange som bor i nærheten av arbeidsområdene våre (riggområdene) fått oppleve.
Du kan være trygg på at det er lagt inn en sikkerhetsmargin av våre fagfolk. Boligen din er bygd for å tåle langt kraftigere rystelser enn hva våre arbeider utsetter den for.
Sprenging skal foregå mellom klokken 07 og 23 på hverdager og lørdager. En salve per dag medfører at vi forflytter oss 25 til 30 meter lenger inn i fjellet per uke.
Når det gjøres mye arbeid inne i fjellet fører det til høyere aktivitet utenfor, med materialer og maskiner som skal inn i tunnelen og større mengder stein som må ut.

Skal frakte stein til havna

På det meste vil det være fire tunnelvifter som sørger for utskifting av luft og gode arbeidsforhold inne i tunnelen. Etter sprengning lastes steinen ut og kjøres til Drammen Havn.
Drammen Havn har åpningstid fra klokka 07 til 20 på hverdager og klokka 08 til 17 på lørdag. Dette betyr at det ikke kjøres stein utenom disse tidspunktene.
Etter transporten av stein skal fjellet kartlegges og sjekkes for sprekker. Løst fjell og steiner blir pigget bort og fjernet. Så sikres fjelltunnelen med betong innvendig, så det blir sikkert å jobbe her og etter hvert trygt å kjøre tog her.