Slik bygger vi fjelltunnel

Vi skal bygge en seks kilometer lang fjelltunnel fra Drammen mot Kobbervikdalen. Her kan du lese om hvordan vi bygger, når det skal sprenges og når vi skal kjøre bort stein fra tunnelen.

Finn din bolig, og se avstand til arbeider og anlegg i Bane NORs karttjeneste for Drammen. Klikk på bildet så kommer du til tjenesten.

Først bores det 25 til 30 meter lange hull som vi pumper sementbasert masse inn i med høyt trykk (injeksjon). Dette gjør vi for å unngå senking av grunnvannstanden og for å unngå for mye vann inn i tunnelen.

Les også: Når det sprenger i nabolaget

Tidkrevende tunnelarbeid i Drammen

Når vi starter med injisering, må det pågå helt til fjellet er tett. Dette arbeidet har vært tidkrevende i Drammen.
Flere slike fjelltettinger har pågått i over et døgn. Det fører til aktivitet på riggområdene både dag og natt, siden det må komme biler for å levere sement mens byggingen pågår. I tillegg må tunnelviftene blåse frisk luft inn så lenge det er arbeidere i tunnelen.
Når fjellet er tett, bores det nye hull fem til seks meter innover. Disse hullene fylles med sprengstoff som detoneres.

Bygninger tåler rystelsene

Er framdriften god, klarer vi å sprenge en til to slike salver per dag. Noen ganger er det noe stein som blir igjen, slik at vi må bruke flere små salver før det er klart for en ny, stor sprengning.
Ved sprenging av slike små salver har sprengstoffet lite motstand fra fjellet. Dette gjør at en del av energien fra sprengstoffet går ut i luften, noe som kan føre til mer lufttrykk og høyere lyd, dette er helt ufarlig men erfaringsvis er det ofte nettopp disse små salvene som oppleves mest ubehagelig for naboene våre.
Dette har sikkert mange som bor i nærheten av arbeidsområdene våre (riggområdene) fått oppleve. Nederst i denne artikkelen ser du oversikten over hva som skjer framover i tunnelarbeidet. Foto: Bjarte Johan Jansen, Bane NOR
Du kan være trygg på at det er lagt inn en sikkerhetsmargin av våre fagfolk. Boligen din er bygd for å tåle langt kraftigere rystelser enn hva våre arbeider utsetter den for.

Tidspunkter - arbeidstider

Sprenging skal foregå mellom klokken 07 og 23 på hverdager og lørdager. En salve per dag medfører at vi forflytter oss 25 til 30 meter lenger inn i fjellet per uke.
Når det gjøres mye arbeid inne i fjellet fører det til høyere aktivitet utenfor, med materialer og maskiner som skal inn i tunnelen og større mengder stein som må ut.

Skal frakte stein til havna

På det meste vil det være fire tunnelvifter som sørger for utskifting av luft og gode arbeidsforhold inne i tunnelen. Etter sprengning lastes steinen ut og kjøres til hovedsakelig til Drammen Havn og Gilhusbukta Sjødeponi.
Drammen Havn har åpningstid fra klokka 07 til 20 på hverdager og klokka 08 til 17 på lørdag. Dette betyr at det ikke kjøres stein utenom disse tidspunktene.
Etter transporten av stein blir løst fjell og steiner pigget bort og rensket. Basert på en geologisk kartlegging sikres tunnelen med sprøytebetong og bolter innvendig. Slik blir det sikkert å jobbe her og etter hvert trygt å kjøre tog her.

Dette skjer framover:

  • Vi skal tilsammen sprenge 11 km tunnel, med hovedløp, evakuerings- og servicetunneler. Dette arbeidet skal etter vår framdriftsplan være ferdig våren 2022.
  • Fra våren 2022 skal tunnelen vann- og frostsikres. Det vil føre til fortsatt trafikk til og fra anleggsområdene.
    Da skal masser fraktes både inn og ut av tunnelanlegget. Dette vil pågå fram til sommeren 2023.
  • Fra sommeren 2023 kommer turen til de jernbanetekniske arbeidene inne i tunnelanlegget, de vil jobbe fram til åpning av tunnelen i 2025.