Når det sprenger i nabolaget

Norge er et av verdens fremste tunnelland. Å bygge tunneler er noe vi kan og har lang og god erfaring med. Her kan du lese hvordan byggingen vil påvirke deg som bor i nærheten.

Vi anbefaler alle som bor i nærheten av vårt arbeid å melde seg på Bane NORs SMS-varslingstjeneste. Slik får du informasjon om alle spregninger. Foto: Bjarte Jansen, Bane NOR

Når vi skal bygge dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen, skjer store deler av arbeidene inne i fjellet. Våre arbeider vil merkes i form av lyd og vibrasjoner, hovedsaklig hos de som bor der tunnelen bygges, altså i fjellsiden eller over tunneltraseen.

Les også: Slik bygger vi fjelltunnel

Perioden med støy og vibrasjoner vil være forbigående, og vil merkes mindre når vi har bygget tunnelen et stykke forbi din bolig. Her kan du følge med på framdriften, og se avstanden mellom din bolig og vår tunneldrift.

Huset står trygt

Boligen din står trygt mens vi jobber. Vi vet at mange likevel vil være engstelige når vi holder på nær hjemmet.

Fra naturens side er mennesker og dyr svært følsomme for vibrasjoner. Derfor kan det oppleves som ubehagelig når bakken vibrerer og huset «rister».
Før anleggsarbeidene startet ble bygninger som ligger innenfor et aktuelt område besiktiget. Bygningenes tilstand ble da dokumentert med video/foto.
Huset du bor i er bygget for å tåle langt kraftigere rystelser enn våre arbeider utsetter den for. Du kan være trygg på at det er lagt inn en god sikkerhetsmargin av våre fagfolk.

Ta dine forholdsregler

Vibrasjoner kan flytte enkelte gjenstander slik at de faller ned.
Derfor er det lurt å ta noen forholdsregler: Sørg for å sikre løse gjenstander som du er særlig redd for på hyller eller vegg. Pass på at bilder er godt festet på veggen og at løse gjenstander ikke står «på vippen» i skap eller hyller.

Motta SMS-varsel før sprengning

Ved sprengningsarbeider ute varsles arbeidene med en hørbar sirene. Denne sirenen vil du ikke høre når arbeidene skjer inne i tunnelen.
Vi anbefaler alle som bor i nærheten av vårt arbeid å melde seg på Bane NORs SMS-varslingstjeneste. Slik får du informasjon om alle spregninger.
Via en gratistjeneste mottar du da en SMS 15-45 minutter før sprengningene. Del gjerne informasjonen med barn og voksne i husholdningen slik at alle er forberedt på eventuelle vibrasjoner. Å vite når sprengninger skal skje, beroliger mange. Her kan du melde deg på tjenesten på internett:
www.nabovarsling.no/udk

Dette skjer framover:

  • Vi skal tilsammen sprenge 11 km tunnel. Dette arbeidet skal etter vår framdriftsplan være ferdig våren 2022.
  • Fra våren 2022 skal tunnelen vann- og frostsikres. Det vil føre til økt trafikk av betongbiler til og fra anleggsområdene. Da skal masser fraktes både inn og ut av tunnelanlegget. Dette vil pågå fram til sommeren 2023.
  • Fra sommeren 2023 kommer turen til de jernbanetekniske arbeidene inne i tunnelanlegget, de vil jobbe fram til åpning av tunnelen i 2025.