Myke trafikanter - vårt viktigste fokus

Hva kan vi gjøre for å sikre de myke trafikantene? Det er det viktigste spørsmålet vi stiller oss når vi bygger ny jernbane.

Bane NORs trafikksikkerhetsgruppe har gjennom flere år planlagt tiltak for å gjøre byggeperioden i Drammen så sikker som mulig.

Trafikksikkerhet nær anlegg

På tampen av 2019 møtte vi mange naboer som ga oss gode spørsmål og innspill. Disse er fulgt opp videre, og flere tiltak er enten fremskyndet eller satt i gang etter møtene.

Flere av naboenes forslag handlet om trafikksikkerhet for gående og syklende nær våre anlegg og anleggsveier. Dette er hovedtema også for prosjektets trafikksikkerhetsgruppe.

Derfor skal vi gjennomføre flere registreringer så vi får kunnskap om dagens situasjon, vi planlegger nye ruter når veiene skal legges om, og vi skal besøke skoler i området for å øke de unges forståelse for trafikksikkerhet.

Barnetråkk - hvilke veier bruker skolebarna?

Vi har undersøkt hvordan skolebarn beveger seg i områdene mellom bosted og skole, gjennom å registrere «barnetråkk».

Det har gitt verdifull kunnskap om hvilke gater og veier de benytter  til og fra skolene og på fritiden. Slik har vi funnet ut hvor det er behov for å gjøre tiltak som fører til bedre trafikksikkerhet.

Trafikktelling – hvor stor er trafikkøkningen?

Bane NOR vil i år måle trafikkmengden i områdene der transporten av stein og annen anleggstrafikk skal foregå.

Slik kan vi få vite mer om hvor mange som kjører, sykler og går her.

Det gjør det enklere å vurdere om vi skal søke ulike myndigheter om flere tiltak for å styrke trafikksikkerheten.

Nye gang- og sykkelruter Byggingen vår gjør at veier legges om midlertidig, slik at både gående, syklende og kjørende må benytte andre veier enn ellers. Dette skal skiltes tydelig, slik at du som gående eller syklende blir informert om hvilke veier du nå må velge. Målet vårt er at informasjonen følger endringen i utbyggingen, slik at du alltid blir veiledet i riktig retning.

Viktige skolebesøk 6 nyttige tips til myke trafikanter!

Vi har også invitert oss til de ulike skolene i områdene der vi bygger. Målet er at elevene skal lære mer om hva det betyr å ha anlegg i nærheten av skolevei og nabolag. Ved disse besøkene vil selskapet som bygger for oss komme med en stor anleggsmaskin, og demonstrere blindsonene til sjåføren.

Det er viktig at elevene forstår hvor viktig det er å bli sett og være synlig i trafikken.

De får kunnskap om hvor blindsonene er på anleggsmaskinen og hvordan du sørger for at sjåføren ser deg. Disse arrangementene øker den forståelsen hos barna og ungdommene.

Hvem deltar i trafikksikkerhetsgruppa?

Trafikksikkerhetsgruppa består av Bane NORs egne folk sammen med representanter fra Drammen kommune, Viken fylkeskommune, Statens Vegvesen og ulike rådgiverselskap.

Her er det folk med spesialkompetanse på myke trafikanter og trafikkmønstre.

Politiet deltar også på møtene, og vi har fått gode råd av Trygg Trafikk om det videre trafikksikkerhetsarbeidet vårt.

Nyttige tips for Drammens myke trafikanter.