Miljø i byggeperioden

Jernbanen er klimavennlig transport. Mange mennesker og mye gods fraktes på et lite areal, med lavt energiforbruk og ingen forurensende utslipp. Et viktig mål for utbyggingen er å kunne gi samfunnet mer miljøvennlig transport.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Byggingen av jernbane har imidlertid miljøkonsekvenser og klimagassutslipp, på linje med veiutbygging. Bane NOR gjør sitt beste for å redusere disse negative konsekvensene.

Strammet til miljøkravene

Vi har stilt krav til at maskiner som skal brukes inne i tunnelen skal være elektriske. Det gjør dem helt utslippsfrie.

Maskiner til bruk utenfor tunnelen skal bruke fossilfritt drivstoff. Dette er drivstoff som er produsert av matavfall og plantematerialer.

LES OGSÅ: Kuttet anleggsutslipp med 100.000 tonn CO2

Drivstoffet er fornybart og bidrar ikke til utslipp av klimagasser. 

Vi har også krav til at stål og betong oppfyller strenge krav til utslipp. Dette er de materialene vi bruker mest av og betyr mye for å redusere prosjektets negative konsekvenser.

Kravene våre til maskiner og utstyr betyr også mindre utslipp av støvpartikler i forhold til fossilt drivstoff. Det sikrer at den lokale luftkvaliteten ikke blir forringet.

Oppfølging

For oss er det også viktig å følge opp anleggsarbeidene som påvirker miljøet rundt oss, for å belaste omgivelsene minst mulig. Derfor har Bane NOR et eget team som skal følge opp hvordan anleggsarbeidene påvirker miljøet.

Miljøoppfølgingen vår skal sikre:

  • at prosjektet blir til minst mulig ulempe for miljø og de som blir berørt av tiltaket
  • at usikkerheten som berørte opplever i tilknytning til anleggsfasen reduseres
  • at miljøkrav i lover, forskrifter, sentrale retningslinjer og reguleringsbestemmelser blir ivaretatt
  • at krav blir videreført i kontrakter med entreprenør