Varsler arbeidshelg på Gulskogen

I helgen fra lørdag 10. til mandag 12. oktober vil Bane NOR utføre arbeid ved Gulskogen.

Denne helgen vil det blant annet bli gjort befaringer av signal og elektro, som forberedelse til arbeid som skal bli utført til våren. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR.

I perioden fra 04.00 lørdag 10. oktober til kl 02.00 natt til mandag 12. oktober vil det pågå arbeid nær spor, som krever stans i togtrafikken av sikkerhetsmessige hensyn.

Bane NOR vil da få utført nødvendig arbeid i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen. Lenger sør langs Vestfoldbanen vil det også bli gjort oppgraderinger og vedlikeholdsoppgaver.

Lavt støynivå

Ingen av arbeidene forventes å overstige støygrensene, verken natt eller dag.

– Det er en liten gravemaskin som skal være i drift, i tillegg til et arbeidstog på dagtid lørdag. Natt til søndag er det nedsetting av kummer med gravemaskin. Arbeidene er svært begrenset med hensyn til støy, sier prosjektleder for utbyggingsarbeidet i dette området, Eirik Korsnes.

Kartlegger og forbereder

Korsnes forteller at det skal gjøres en kartleggingsjobb for alle nye kontakt-ledningsfundamenter ved Gulskogen. Det skal monteres kummer, og gjøres noe gravearbeid.

– Denne helgen vil det bli gjort befaringer av signal og elektro, som forberedelse til arbeid som skal bli utført til våren, forklarer Bane NORs prosjektleder.

Dersom du mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du kontakte oss på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266 fra mandag til fredag kl 9 - 15.

Vil føre til en enklere hverdag

Korsnes minner om målet for det omfattende arbeidet som nå pågår flere steder denne helgen; togavviklingen vil bli bedre for jernbanens knutepunkt i Drammen, og gi de mange en enklere hverdag.

Passasjerene på Vestfoldbanen vil få kortere reisetid, flere avganger å velge i og bedre punktlighet fra åpningen av nye dobbeltspor i 2025.

Konsekvenser for reisende

Siden det er mellom Drammen og Gulskogen det er stengt , vil Go Ahead kjøre tog på Sørlandsbanen til/fra Kongsberg. Det blir så buss for tog mellom Kongsberg  og Oslo.

Godstog blir også berørt med enkelte innstillinger, og noen tog kjører om Hokksund over Roa for å komme til fra Alnabru.

Siden det også pågår arbeid på flere deler av strekningen Skien-Drammen tilbyr VY alternativ transport på denne strekningen