Spunting ved Ryddinggangen

I forbindelse med moderniseringen av Drammen stasjon bygger Bane NOR ny gang- og sykkelundergang mellom Jernbanekaia og Ryddinggangen for Drammen kommune. Arbeidet er godt i gang.

Pilen i bildet over peker på området vi skal spunte i.

Hensikten med undergangen er å forbinde bystrukturen på Strømsø med elvepromenaden, og å redusere barrierevirkningen av jernbanesporene. Undergangen føres i rampe ned fra Dr. Hansteins gate nordover under jernbanen. På nordsiden dreier rampen vestover opp til nivå med dagnes promenade.

Det har vært spunting her i høst, som har pågått lenger enn tidligere varslet fordi vi støtte på utfordringer i grunnen, som forsinker arbeidet. Nå er det en pause i spuntingen. 

Kommende aktiviteter i tiden fremover vil være utlasting av spuntgrop samt støping av kulverten som skal inn under sporet til sommeren. Dette vil pågå i tidsrommet 07-19.

Selve undergangen skal være helt ferdig bygget når arbeidet med Drammen stasjon er ferdig høsten 2025.

Vi beklager ulempene støyen fra spuntingen medfører. 

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post til udk@banenor.no eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Linjen er betjent hverdager kl 9-15.  Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 916 56 253.