Varsel om nattarbeid

For å gjøre arbeide nær og i Konnerudgata, må Bane NOR jobbe i området på kvelds- nattestid i perioden fra 3. til 5. november.

Nattarbeidet skjer i forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen, nærmere bestemt der Bane NOR bygger betongtunnel på Nedre Strøm. For å ramme trafikken i Konnerudgata minst mulig, må oppgavene som skal gjøres skje nattestid.

Dette skal gjøres

Mellom kl 21:00 og 06:00 natt til 4. november skal det fylles på masser i skråningen inn mot Lassebakken barnehage. Det skal også graves en kabelgrøft og settes lysfundamenter i bakken. Massene som fylles på blir hentet fra «Øya», anleggsplassen mellom Konnerudgata og Professor Smiths alle. Sørgående felt blir stengt denne perioden.

På kvelden 5. november, fra kl 21:00 til kl 24:00, skal det monteres autovern i området (se illustrasjon). Nordgående felt blir stengt denne perioden.

Vi beklager ulempene arbeidet vårt påfører deg som er nabo.

Kontaktinformasjon

Arbeidene denne helgen kan komme til å overstige støygrenser for kveld og natt, derfor har berørte naboer mottatt tilbud om alternativ overnatting via SMS.

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du innen fredag 29. oktober kl 15.00, sende en e-post til udk@banenor.no eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Linjen er betjent fra mandag til fredag kl 9 - 15.