Tilbakefører Konnerudgata - og åpner Lassebakken igjen

Fra lørdag 25. til mandag 27. september vil Bane NOR gjøre jobben som må til for at Konnerudgata kan legges tilbake i sin opprinnelige trasé.

Arbeidet med å bygge løsmassetunnel pågår for fullt, og medførte tidligere at Konnerudgata måtte legges om. Nå er den viktige forsterkningen av grunnen med jetpeler ferdig i dette området. Les mer om hvordan og hvorfor vi jetpeler her.

Arbeidet med å klargjøre gata for omlegging vil pågå fra kl. 18:00 lørdag 25. september til kl. 06:00 på mandag 27. september.

– Vi flyttet Konnerudgata for å utføre nødvendig forsterkning av grunnen. Nå er dette arbeidet fullført slik at vi kan klargjøre for å flytte den tilbake. Etter dette arbeidet vil også Lassebakken bli åpnet igjen for gående og syklende, forteller Lise Backer.

Hun er Bane NORs prosjektleder for byggingen av betongtunnelen som består av en løsmassetunnel og en kulvert.

Innebærer nattarbeid

Når Konnerudgata skal klargjøres for å legges tilbake, innebærer det arbeid både natt og dag i området. Av hensyn til trafikkavvikling på dagtid og tilkomst til Gulskogen og/eller Konnerudgata må arbeiderne ta natten til hjelp.

– Det vil blant annet pågå gravearbeid det første døgnet og asfaltering det neste, opplyser prosjektlederen.

Hun regner med at selve omleggingen av Konnerudgata og åpningen av Lassebakken først vil etter denne arbeidsperioden, senest 1. oktober.

Slik gjør vi det

Mens vi gjør arbeidene, vil veien bli innsnevret til ett felt. Området blir skiltet, og det vil være trafikkvakter her. Det blir manuell dirigering av trafikken i Konnerudgata, samt ved krysset Professor Smiths alle og 2. Strøm terrasse.

I løpet av arbeidsperioden skal det fjernes asfalt, graves og fylles igjen grøfter for vann og avløp, samt asfalteres og ryddes opp. Innsnevringen av Konnerudgata opphører innen kl. 06:00 mandag morgen. Deretter sluttføres arbeidene på den nye veien, før trafikken kan ledes over til denne delen rundt 1. oktober.

Lurer du på hva som skjer videre i høst og i året som kommer? Her kan du lese om det.

Kontaktinformasjon

Arbeidene denne helgen kan komme til å overstige støygrenser for kveld og natt, derfor har berørte naboer mottatt tilbud om alternativ overnatting via SMS.

Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du innen tirsdag 21. september sende en e-post til udk@banenor.no eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Linjen er betjent fra mandag til fredag kl 9 - 15.