Slik vil byggingen av Flisebekken 2 påvirke deg som nabo

Vi starter nå Bane NORs del av byggingen av en ny overvannsledning for Drammen kommune, som kalles Flisebekken 2. Her kan du lese mer om hvordan, hvor og når vi gjennomfører arbeidet.

Det hvite feltet med stiplet innramming viser hvor den delen av Flisebekken 2 ligger, som Bane NOR bygger.

Bane NOR skal bygge den delen av Flisebekken 2 som vises på bildet over. Dette fører også til at trafikken må legges om i perioder ved Grønland, Strømsø Perspektiv, Nettbusstomten og Kreftings gate.

Arbeidet vil til tider være støyende, spesielt når vi må spunte. Spunting gjør vi for å støtte opp grunnen før vi kan gjøre nødvendig gravearbeid og andre anleggsaktiviteter i området. Her forteller vi deg i hvilke områder og perioder dette gjelder.

Flisebekken 2 er nødvendig for å ha en sikker og fremtidsrettet løsning for overvann i området. Den vil ha kapasitet til å ta unna 8000 liter vann i sekundet, mens dagens Flisebekken tar unna 1000 liter.

Oppstart og arbeidstider

Vi starter arbeidet 30. august ved Strømsø perspektiv, før vi jobber oss sørover. Etter planen passerer vi Grønland i oktober, Kreftings gate i november, og videre over Nettbusstomten og Griffenfelds gate i løpet av vinteren.For å sikre gående og syklende mens vi bygger Flisebekken 2, blir bevegelsesmønsteret noe endret ved Grønlandsundergangen.

Fra og med 2. september og fram til 18. september vil det bli spuntet fra Strømsø Perspektiv til Grønlandsundergangen. Vi vil forsøke å legge de mest støyende arbeidene til dagtid, og beklager ulempen dette medfører for deg som er nabo.

I oppstartsfasen vil vi spunte mellom kl 08:00 og 16:00 av hensyn til Strømsø Perspektiv i nærheten, mens mindre støyende arbeider vil bli utført mellom kl 07:00 og 19:00. Etter de første ukene vil alle arbeidene foregå mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00 fram mot ferdigstillingen vår av arbeidet ved Flisebekken 2.

Videre arbeid 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om det videre arbeidet, samt legge ut dette på våre nettsider slik at du kan ha en oversikt over når vi vil jobbe hvor.

Fram mot høsten 2022, da vi etter planen vil ferdigstille vår del av arbeidet med Flisebekken 2, vil det til tider pågå støyende arbeider på dagtid. Dette vil bli varslet. Denne informasjonen vil du også finne her: www.banenor.no/drammen-utbygging.

I grove trekk kan vi si dette om arbeidet vårt framover:

Fra oktober til november vil vi arbeide ved Nettbusstomta, fra november til desember vil vi jobbe ved Kreftings gate. Da vil også veien bli noe lagt om. Våren 2022 vil vi jobbe mellom Kreftings gate og Grønlandsundergangen, mens vi regner med å krysse sporområdene mot Drammenselva i august-september 2022. Arbeid med konstruksjonene ved utløpet til Drammenselva er planlagt i september-oktober 2022.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til arbeidet, kan du kontakte oss udk@banenor.no eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Linjen er betjent på hverdager kl 9:00 – 15:00.

Vi beklager belastningen Bane NORs utbygging påfører befolkningen i Drammen, og har full forståelse for at spesielt spuntingen er krevende.