Slik vil byggingen av Flisebekken 2 påvirke deg som nabo

Vi er nå i gang med å bygge Bane NORs del av den nye overvannsledningen til Drammen kommune, Flisebekken 2. Her kan du lese mer om hvordan, hvor og når vi gjennomfører arbeidet.

Det hvite feltet med stiplet innramming viser hvor den delen av Flisebekken 2 ligger, som Bane NOR bygger.

NB! Denne artikkelen blir oppdatert i takt med arbeidene, det kan derfor oppstå endringer i denne teksten.

Bane NOR skal bygge den delen av Flisebekken 2 som vises på bildet over. Dette fører også til at trafikken må legges om i perioder ved Grønland, Strømsø Perspektiv, Nettbusstomten og Kreftings gate.

Arbeidet vil til tider være støyende, spesielt når vi må spunte. Spunting gjør vi for å støtte opp grunnen før vi kan gjøre nødvendig gravearbeid og andre anleggsaktiviteter i området. Her forteller vi deg i hvilke områder og perioder dette gjelder.

Flisebekken 2 er nødvendig for å ha en sikker og fremtidsrettet løsning for overvann i området. Den vil ha kapasitet til å ta unna 8000 liter vann i sekundet, mens dagens Flisebekken tar unna 1000 liter.

Oppstart og arbeidstider

Vi startet arbeidet 30. august ved Strømsø perspektiv, før vi nå jobber oss sørover. Etter planen passerer vi Grønland i oktober, Kreftings gate i november, og videre over Nettbusstomten og Griffenfelds gate i løpet av vinteren.

Vi har nå spuntet fra Strømsø Perspektiv til Grønlandsundergangen. Anleggsarbeidet fortsetter i området.

Under bildet kan du lese hvor vi skal jobbe videre den nærmeste måneden: 

De gule markeringene viser hvor det vil bli jobbet i oktober/november.

1: I uke 41 vil det bli spuntet videre slik at vi krysser Grønlandsundergangen.

2: Det vil pågå anleggsarbeid i dette området fra midten av oktober. Da skal det graves og flyttes masser over og vest for Kreftings gate.

3: Her vil trafikken bli lagt om en natt senere i oktober. Dette medfører nattarbeid og vil bli varslet nærmere.

4: I månedsskiftet oktober/november skal vi spunte igjen, da skal vi etter planen krysse Kreftings gate. 

Vi planlegger å utføre de mest støyende arbeidene til dagtid og beklager ulempen dette medfører for deg som er nabo. For arbeid på natt er det kun de som blir berørt med støy over grenseverdi som får egen sms med tilbud om alternativt oppholdssted. For arbeider som pågår på dagtid bes de som på grunn av jobb må sove på dagtid, eller har dokumenterte helseutfordringer, om å ta kontakt for alternativt oppholdssted.

Anleggsarbeidet vil pågå fra kl 07:00 til 19:00 mandag til lørdag, dersom ikke annet er særskilt varslet. Etter planen vil vi ferdigstille Bane NORs del av arbeidet med Flisebekken 2 denne høsten. 

Vi vil oppdatere denne artikkelen med mer informasjon om det videre arbeidet, slik at du kan ha en oversikt over når vi jobber hvor. Denne informasjonen vil du også finne her: www.banenor.no/drammen-utbygging

I grove trekk kan vi si dette om arbeidet vårt framover:

Fra oktober til november vil vi arbeide ved Nettbusstomta, fra november til desember vil vi krysse Kreftings gate. Da vil også hele veien bli lagt om lokalt inne på Nybyen terminal forbi anleggsområdet.For å sikre gående og syklende mens vi bygger Flisebekken 2, blir bevegelsesmønsteret noe endret ved Grønlandsundergangen.Våren 2022 vil vi jobbe mellom Kreftings gate og Grønlandsundergangen, mens vi regner med å krysse sporområdene mot Drammenselva i august-september 2022. Arbeid med konstruksjonene ved utløpet til Drammenselva er planlagt i september-oktober 2022.
Det vil foregå noen arbeider høsten 2022 også ved Grieffenfelds gate med påkobling mot anlegget etter at den nye overvannsledningen er bygget ferdig helt ut i elva og settes i drift.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til arbeidet, kan du kontakte oss udk@banenor.no eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Linjen er betjent på hverdager kl 9:00 – 15:00.

Vi beklager belastningen Bane NORs utbygging påfører befolkningen i Drammen, og har full forståelse for at spesielt spuntingen er krevende.