Utbyggingsarbeider i påsken

Fra 3. til 5. april må vi gjøre arbeid som av sikkerhetsmessige hensyn ikke kan gjøres når det er trafikk i sporene.

Under de togfrie helgene på nyåret, ble oppgavene som må gjøres i påsken forberedt. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

Mens noen deler av utbyggingsprosjektet får en pause i arbeidet, må andre trå til når det ikke er trafikk i sporene. I påskehelgen, fra 3. til 5. april, er det planlagt boring av kontaktledningsfundamenter på Drammen stasjon, Sundhaugen og på Gulskogen mot Daler.

– Arbeidet vil foregå på begge sider av sporet i disse områdene. Tidligere har vi fjernet gammelt materiell langs sporet, nå skal vi jobbe mer for å få etablert det nye kontaktledningsanlegget, forklarer prosjektleder for dette arbeidet, Eirik Korsnes.

Kontaktledningsanlegget forsyner togene med kjørestrøm. I påskens utbyggingsarbeider gjør vi blant annet klart for arbeid som skal utføres i en periode fra 8. til 23. mai. Da skal vi fortsette arbeidet som skal gi funksjonelt dobbeltspor mellom Drammen stasjon og Gulskogen.

Utstyr i bruk og støynivå

Dette er arbeid som vil foregå døgnkontinuerlig og kan generere noe støy utover tillatte støyverdier. Boreriggen forflytter seg langs sporet og jobber i en lokasjon om gangen. 3. april vil boreriggen arbeide ved Gulskogen mot Daler og 4. april vil den arbeide seg vestover fra Drammen stasjon mot Sundhaugen. På dagtid lørdag vil det stå en maskin på nettbusstomta som skal bore to fundamenter der. Riggen vil bruke ca. 2 timer pr borehull, og av de 2 timene vil det være ca. 30 minutter med støyende arbeid.

– Vi vil benytte boretog på sporet og beltegående borerigg, samt beltegraver langs sporet, sier Korsnes.

Arbeidene denne helgen kan komme til å overstige støygrenser for kveld og natt, derfor vil berørte naboer få tilbud om alternativ overnatting via SMS.

Ønsker du å benytte deg av overnattingstilbudet, send en e-post med navn, gateadresse og antall personer til www.banenor.no/kontaktskjema innen torsdag 25. mars kl. 14:00. Dersom du ikke har mottatt tilbud, men mener at du har spesielle behov for alternativt oppholdssted, kan du innen torsdag 25. mars sende en e-post til udk@banenor.no eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Linjen er betjent fra hverdager kl 9 - 15.

Flere grunnundersøkelser

Bane NOR skal også undersøke grunnforholdene mellom spor der det senere skal spuntes for kulvert under Sørlandsbanen.

– Da vil vi benytte en geoteknisk borerigg for undersøkelsene. Grunnen skal sjekkes for objekter som kan komme i veien for spunt samt forurensning, opplyser prosjektlederen.

Påskeaften vil det i perioden kl 8 - 15 foregå vedlikehold av maskiner i området der vi bygger kulvert og løsmassetunnel.

Konsekvenser for reisende

Det skal i tillegg til våre arbeider også gjøres vedlikeholdsarbeider i Lieråstunnelen  mellom 27. mars og 5. april. Togselskapene setter opp alternativ transport på de stengte strekningene. For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem; se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget.

For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ.

Her skal det jobbes i sporene

I det fargede feltet i denne figuren, skal det jobbes i påsken.

I påsken skal det også jobbes ved Pukerud, mellom de røde strekene her.

Mellom de gule strekene i dette bildet skal det også jobbes i påsken.