Slik blir anleggspåsken i Drammen

Her er en liten oversikt over hvordan arbeidstidene vil være for de ulike anleggsområdene våre i Drammen.

Tunnelbyggerne inne i Strømsåsen tar påskeferie fra og med 28. mars, til og med 5. april. Det vil si at det ikke blir sprenginger i dette tidsrommet. Noe aktivitet kan likevel forekomme i forbindelse med vedlikeholdsarbeider.

Anleggsfolket som bygger løsmassetunnel og kulvert på Øvre og Nedre Strøm vil ha ordinære arbeidsdager mandag til onsdag. Påskeaften vil de utføre vedlikehold fram til klokka 15, men vil unngå å ha de større maskinene i gang.

Arbeidene som pågår med støytiltak på Gulskogen har normal drift til og med 31. mars, mens arbeidet med anleggsvegen nå tar en pause. Den vil vare fra 26. mars til 6. april. Det samme gjelder arbeidet med kabeltrekking som gjøres fra Drammen stasjon langs Bueslaget borettslag og Strømsø Perspektiv, i retning Grønlandsundergangen.

Påskearbeid: Det vil bli jobbet langs jernbanen fra 3. til 5. april. Dette dreier seg om arbeid som ikke kan gjøres når det er ordinær togtrafikk i sporene. Dette arbeidet kan du lese mer om her.