Økt aktivitet på Øvre Strøm

De siste ukene har det vært lite aktivitet tilknyttet bygging av løsmassetunnelen, i området fra 3. Strøm Terrasse til fotballøkka i 4. Strøm Terrasse. Årsaken til dette er innreiseforbudet som ble innført i januar. Det medførte at spesialistene som jobber med grunnforsterkning ikke fikk nødvendig personell til Norge for å avløse dem.

Nå er nytt skift på plass, dermed vil aktiviteten på Øvre Strøm ta seg opp igjen. Det medfører en økning av borerigger som arbeider i området fra Konnerudgata til fotballøkka i 4. Strøm Terrasse.

Nye rigger for grunnforsterkning

Iløpet av neste uke, vil produksjonen komme i gang for fullt. Da vil det være totalt 10 godt synlige rigger som jobber med grunnforsterkning for løsmassetunnelen.
Disse er fordelt på fem forskjellige områder, som vist i figuren her. I hvert område er det en rigg som lager jetpeler, og en rigg som borer opp hull hvor det senere skal lages en jetpel (forboring). Dette gjøres for at produksjonen skal være så effektiv som mulig.
Aktivitetene nord for Konnerudgata fortsetter som før.
Her kan du lese mer detaljert om hvordan arbeidene med grunnforsterkning utføres: www.banenor.no/drammen-slik-bygger-vi

Sementblanding og transport

Arbeidet med grunnforsterkning krever store mengder sement. Sement og vann blandes på blandestasjonene øverst i 4. Strøm Terrasse og på området mellom Konnerudgata og Professor Smiths allé, som vi kaller «Øya». Derfra pumpes massen i slanger frem til riggene som produserer jetpeler.
Flere ganger daglig vil det være nødvendig å etterfylle siloene som står på blandestasjonene. På Øya kjører sementbiler inn fra Professor Smiths allé. I 4. Strøm Terrasse kjører sementbilene inn fra Konnerudgata til Blektjernveien og videre inn porten ved 4. Strøm Terrasse. 

Returmasser og deponi

Underveis i produksjonen av en jetpel, kommer det store mengder returmasser opp til overflaten. Returmassen består av jordmasser, sement og vann. Denne massen pumpes eller transporteres til et av bassengene som er etablert langs området. Her ligger massene til neste morgen for at det skal herde, og for at deler av vannet skal skille seg fra massene. Vannet pumpes så i rør til renseanlegget på Nedre Strøm for videre behandling.
Massene i bassengene tas ut med gravemaskin over til lastebiler og kjøres til deponi. Utlasting og transportering av massene skjer på morgenen fra klokka 0700, før produksjonen av jetpeler har tatt seg opp.
Dette medfører mer trafikk ut fra 4. strøm ettersom vi setter enda et basseng i drift. Massene fra bassenget kjøres korteste vei ut til Konnerudgata.