Legger om Konnerudgata natt til 11. mars

For å kunne stabilisere grunnen der Konnerudgata går i dag, må veien legges om midlertidig. Det vil skje fra kvelden 10. mars til morgenen 11. mars kl 06:00.

Utbyggingsprosjektet til Bane NOR har nå fullført stabiliseringen av grunnen i området nord for Konnerudgata, ved krysset Konnerudgata/Professor Smiths alle (se illustrasjon). Dette gjøres i forbindelse med byggingen av løsmassetunnelen, som blir en del av det nye dobbeltsporet til Vestfoldbanen. Nå må Konnerudgata legges midlertidig om, slik at vi kan grunnstabilisere for løsmassetunnelen der den går i dag. Her kan du lese mer om hvordan vi bygger løsmassetunnel.

Må gjøres på natten

Konnerud-nedkjøringen er en viktig trafikkåre i Drammen som det ikke gis tillatelse til å stenge for dette tiltaket. Derfor vil omleggingen av Konnerudgata skje på kveld og natt. Da er trafikkbelastningen minst. Veien vil bli gjort ferdig på innsiden av anleggsområdet i forkant, på dagtid. Vi håper med dette å unngå mest mulig ulemper for naboer og trafikanter.

Våre trafikkvakter vil sørge for best mulig trafikkavvikling natt til 11. mars mens vi kobler til den nye veien i begge ender. De vil dirigere trafikken mellom kl. 21:00 onsdag 10. mars til torsdag 11. mars kl. 06:00.

Arbeid og maskiner

Det mest støyende arbeidet blir utført de to første timene. Da må vi skjære asfalt som en del av det forberedende arbeidet. Det vil pågå onsdag 10. mars, mellom kl 21:00 og 23:00. Deretter skal det arbeides hele natten med asfaltering av overgangen mellom ny og gammel veitrasé.

I forbindelse med arbeidet vil det blant annet bli tatt i bruk lastebil, gravemaskin, asfaltsag, vibroplater og valser.

3. mars sender vi ut sms-varsel til de som har krav på alternativ overnatting i perioden. Dersom du ikke har mottatt SMS-varsel med tilbud om alternativ overnatting og mener at du har spesielt behov for alternativ overnatting, kan du kontakte oss på e-post: udk@banenor.no eller telefon 913 26 266 fra mandag til fredag kl 9 - 15.