Bygger på lag med miljøet og omgivelsene

– Hensynet til omgivelsene og sikkerhet er noe vi tar på det dypeste alvor, fra første salve til åpning i 2025, sier prosjektsjef Hanne Anette Stormo.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

– Når vår jobb er gjort, vil Drammen være et styrket knutepunkt, med muligheter for en byutvikling som kommer alle innbyggere til gode, sier Hanne A. Stormo.
Foto: Finn Erik Johannessen

Bane NOR bygger nå et nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. Vi skal også sørge for at byen får fremtidsrettede stasjoner. Det vi bygger er en viktig del av InterCity-satsingen i Norge, og et av landets største jernbaneprosjekt.

Omfattende arbeid

Før arbeidet startet, og nå mens det pågår, er hensynet til omgivelsene og sikkerhet noe vi tar på det dypeste alvor.
Målet vårt er å gi et langt bedre togtilbud enn i dag, med kortere reisetid og flere togavganger. For å få til dette, må vi jobbe i nærheten av der du bor.
Å bygge i tettbygde områder som i Drammen, medfører belastninger av ulik varighet og på forskjellige måter.
Det vi skal gjøre er et omfattende arbeid som vil pågå i flere år og som krever mange store lastebiler og anleggsmaskiner. Det gir økt trafikk og støy - samtidig som grunnarbeider og sprengning av tunnel i perioder vil merkes.

Deler informasjon naboene ønsket

Vi jobber tett med ekspertise fra mange fagfelt for å legge til rette for en sikker og smidig gjennomføring. I alt vi gjør skal vi ha omtanke for miljøet og omgivelsene våre. På disse nettsidene forteller vi om hvordan vi jobber og hva vi må ta hensyn til når vi bygger. 
Informasjonen her tar utgangspunkt i møtene vi hadde med innbyggere i Drammen mot slutten av 2019.

Vi har også gitt ut en informasjonsbrosjyre til berørte naboer av anleggene våre som nå bygger tunnel. Den kan du laste ned her, eller lese som nettartikler på denne siden. Her gjentas den viktigste informasjonen som ble gitt på informasjonsmøtene vi inviterte til i 2019. Samtidig forsøker vi å svare på spørsmål som ble stilt av flere naboer på møtene. Gode innspill fra lokalsamfunnet har ført til flere av tiltakene vi beskriver.

Vil styrke Drammen som by og knutepunkt

Vi beklager ulempene utbyggingen påfører naboer og reisende, og takker for forståelsen vi møter fra Drammens befolkning. Når vår jobb er gjort, vil Drammen være et styrket knutepunkt, med muligheter for en byutvikling som kommer alle innbyggere til gode.