Vi beklager uteblitt varsling

Bane NOR beklager manglende varsel om støyende arbeid natt til 20. august.

Det ble fjernet trær ved Konnerudgata med motorsag natt til 20. august. Svikt i informasjonsflyten førte til at Bane NOR ikke fikk varslet de berørte naboene slik vi ønsker. 

– Vi har som mål å informere godt, slik at naboene til anleggene våre er godt informerte, vet hva som skal skje og hvilke type arbeider som skal utføres. Det ble ikke gjort i tilstrekkelig grad denne gangen, og det beklager vi, sier kommunikasjonsansvarlig i utbyggingsprosjektet til Bane NOR i Drammen, Marianne Henriksen.

Hun forklarer at noe sviktet i informasjonsflyten. Det førte til mangelfull varsling videre til berørte naboer, både når det gjaldt omfang av trær som skulle felles og hvem som burde få informasjon og eventuell tilbud om alternativ overnatting.