Varsler helge- og kveldsarbeid på Øvre Strøm

Siste helg i oktober og første helg i november blir det arbeid fra lørdag kveld til mandag morgen på Øvre Strøm. Deler av Konnerudgata må da stenges og trafikken dirigeres, noe vi ikke får tillatelse til å gjøre på dagtid.

Det er i dette området det skal pågå arbeid to kvelder og to helger, fordi veien ikke kan stenges på dagtid. Foto: Lars Petter Rypdal, Bane NOR.

Det meste av arbeidet som skal gjøres har sammenheng med at det skal settes ned to kummer i Konnerudgata.

– Av hensyn til trafikkavvikling på dagtid og tilkomst til Gulskogen må arbeid gjøres nattestid, sier Lise Backer, som er Bane NORs prosjektleder ved arbeidene som gjøres i forbindelse med bygging av kulvert og løsmassetunnel her.

Konsekvenser for trafikken

Fra lørdag 31. oktober klokken 1800 til mandag 1. november klokken 0600, og lørdag 7. november klokken 18 til mandag 9. november klokken 0600 er innkjørselen til 3. Strøm terrasse stengt fra Konnerudgata på grunn av dette arbeidet.

I samme periode vil det bli manuell dirigering av trafikken i Konnerudgata ved krysset Professor Smiths alle og 3. Strøm terrasse.  For å komme til 3. Strøm terrasse må man kjøre via Styrmoes vei, da enveiskjøring inn mot 3. Strøm Terrasse er opphevet i denne perioden. Her vil en vakt være fysisk tilstede og informere trafikanter.

Arbeidstider og støynivå

Før den første arbeidshelgen må vi skjære asfalt som en del av det forberedende arbeidet. Det vil pågå torsdag og fredag 29. og 30. oktober, mellom klokken 2100 og 2300. Deretter skal det arbeides hele natt til både søndag og mandag begge helgene.

Vi forsøker å begrense støy nattestid, men kan dessverre ikke unngå at det også blir støy på nettene.

22.oktober sender vi ut sms-varsel til de som har krav på alternativ overnatting i perioden. Dersom du ikke har mottatt SMS-varsel med tilbud om alternativ overnatting og mener at du har spesielt behov for alternativ overnatting, kan du kontakte oss på e-post: udk@banenor.no eller telefon 913 26 266 fra mandag til fredag kl 9 - 15.

Type maskiner og arbeid

Asfalt skal skjæres og det skal graves opp for å gjøre klar til å sette ned to kummer i veien. Disse skal settes ned ved Konnerudgata 60 og Strømbakken 3.

Vann- og avløpsledninger i Konnerudgata og 3. Strøm terrasse må legges om, og det kobles i mellomtiden opp en midlertidig vannledning som blir liggende på en mur langs Konnerudgata.

Det blir blant annet skjæring av asfalt, graving og tilbakefylling av grøfter, kapping av rør, komprimering og asfaltering. I forbindelse med arbeidet vil det blant annet bli tatt i bruk lastebil, gravemaskin, asfaltsag, vibroplater, valser, vinkelsliper og kjernebormaskin.

Merk: Det skal IKKE spuntes i periodene det her varsles om kvelds- og helgearbeid.

Beklager ulempene

Prosjektleder Backer understreker at Bane NOR har full forståelse for – og beklager – belastningen utbyggingen påfører befolkningen i Drammen. Spesielt spuntingen ved Nedre Strøm har vært krevende.

– Vi håper på å bli ferdige med hovedarbeidene for spunt i løpet av neste uke, sier Backer.

Illustrasjon av kulvert og løsmassetunnel, som skal kobles på fjelltunnelen som bygges i Strømsåsen - til sammen blir dette den nye Drammenstunnelen. Illustrasjon: Veidekke