Spuntingen nærmer seg slutten

Første uke i september nådde spuntingen på Nedre Strøm fram til Professor Smiths allé. Nå er det en pause før siste innspurt med denne typen støyende arbeid.

Vi er i ferd med å flytte denne delen av Professor Smiths allé sideveis inn på det som nå er anleggsområdet mellom "Proffen" og Konnerudgata. Asfalteringen blir gjort i begynnelsen av uke 38. Deretter skal det spuntes videre over veien – til sammen ca 15-20 meter. Så fort omleggingen av veien er klar starter vi med forberedende boring, som vi kaller forboring. Forboringen gjør det lettere å få ned spunten ned i bakken.

Ferdig i løpet av oktober

- Forboringen er også støyende, men den verste delen er selve spuntingen. Den regner vi med å være i gang med i overgangen mellom september og oktober. Hvis alt går etter planen er vi ferdige med spuntingen i midten av oktober, sier prosjektleder for arbeidene på Nedre og Øvre Strøm, Lise Backer.

Her kan du lese mer om hva slags arbeider som vil foregå på Øvre Strøm utover høsten.

Krevende grunnforhold

Det har vært en spesielt krevende periode for naboene rundt anleggsområdet i sommer og i høst. I lange perioder har spuntingen foregått fra klokken sju om morgenen til klokken sju om kvelden.

 - Fra i sommer ble også grunnforholdene vanskeligere – vi gikk over i et område med morenemasser. De er fryktelig harde, og det tar mye lenger tid før vi klarer å slå hver enkelt spuntnål ned i bakken, forklarer prosjektlederen.

For å bedre situasjonen noe ble arbeidstiden for spunting forkortet i hele fellesferien. Da finværet slo til igjen noen uker på seinsommeren ble også spuntingen avsluttet tidligere på ettermiddagen så folk kunne bruke uteområdene sine før det ble mørkt. Det fortsatte helt til det ble pause i spuntingen i begynnelsen av september.

Takker for tålmodigheten

Nabokontaktene i Bane NOR har vært i tett dialog med en del av naboene som har vært sterkest berørt av støyen fra spuntingen. Selv om noen vinduer og lufteluker er skiftet, det er installert noen varmepumper og de mest berørte har fått tilbud om hotell innimellom har det vært en tøff påkjenning for mange.

- Alt i alt må vi bare berømme naboene for at de holder ut, og takke for tålmodigheten. Til tross for at mange plages, er det også stor forståelse for at dette er et viktig samfunnsprosjekt. Det er helt klart en utfordring å bygge ny jernbane i så tettbefolket strøk, slår Lise Backer fast.