Plan for arbeidet i Kreftings gate i sommer

Entreprenøren som utfører arbeidene for Bane NOR i Kreftings gate har oppdatert planen slik at berørte naboer kan vite hvilke type støy de kan forvente resten av sommeren.

Arbeidene med å forlenge undergangen i Kreftingsgate, går etter planen. Nå har vi gjennomført 85% av de mest støyende arbeidene.

Arbeid ved Nybyen terminal

Samtidig med arbeidet ved overgangen, pågår det arbeid med kabelgrøfter fra Kreftings gate 33 i retning mot Nedre Strøm.

På grunn av et maskinhavari ved Nybyen terminal (se merket området i kart) må entreprenøren utføre arbeid også på natten fra mandag til fredag i uke 34 og 35, fra 17. august til 28. august. Datoene kan avvike noe da det avhenger av når entreprenøren mottar utstyret som må til for å få maskinen igang igjen.

Arbeidene skal ikke være støyende, og medfører at en gravemaskin vil være noe i drift. Mesteparten av arbeidet innebærer manuelt arbeid med blant annet sveising.

Arbeid ved undergangen i Kreftings gate

Hovedvekten av arbeidet som nå gjenstår ved undergangen i Kreftings gate har et mye lavere støynivå og er stort sett en gjentagelse av arbeidene som ble utført i uke 26-28. Undergangen åpnes for trafikk i begge løp, senest 20. august.

Her er en nærmere forklaring på hvilke arbeider som skal gjennomføres uke 29-33, og hvilken type støy dette kan medføre for omgivelsene:

  • Mandag til lørdag kl. 07-19 blir det utført arbeid av støyende karakter. Entreprenøren til Bane NOR tilstreber å starte de mest støyende aktivitetene etter kl. 09 på lørdager. Noen dager i uke 30 og 31 blir det ekstra mye støy som følge av at vi skal pigge, skjære og frakte vekk betong.
  • På kveldstid i tidsrommet fra kl. 19-23 skal det utføres anleggsarbeider med moderat støy. Dette innebærer bruk av hjullaster, gravemaskin, KS-peling (dempet durende lyd). Bruk av vinkelsliper og bormaskiner vil forekomme noe på kveldstid, men entreprenøren forsøker å utføre dette arbeidet på dagtid. Den andre delen av undergangen skal rives i uke 30 og vi skal bore bolter på hverdager frem til ca. kl. 21.00 i uke 31.
  • På nettene i tidsrommet kl. 23-07 skal vi snekre forskaling, armere og bruke maskiner/kran for å løfte materiell. I uke 31 skal vi også montere reis og stilas om natten. Vi forsøker å holde støynivået så lavt som mulig. Vi vil holde oss under grenseverdiene for støy nattestid i resten av perioden, foruten 2 netter i uke 30. Vi har montert støymåler ved Kreftings gate 33 for å sikre overvåking av støynivået.

Naboer som blir spesielt berørt av arbeidet og har behov for alternativ overnatting, kan sende en e-post til: udk@banenor.no.