Ønsker å rive fem hus og bygge nye for å spare tid

Bane NOR vil spare naboene for lengre anleggstid og hindre forsinkelser som følge av utfordringer i byggeprosjektet. Derfor ønsker byggeledelsen nå å rive fem hus på Øvre Strøm. Det vil bli bygd nye hus når anleggsarbeidene er ferdige.

– Som siste ledd i anleggsarbeidet her i bebyggelsen, vil husene vi nå ønsker å rive bli gjenoppbygd i tilnærmet samme arkitektur. Da sørger vi for at området også blir slik det var før vi startet arbeidet vårt, sier Bane NORs prosjektleder Lise Backer.– Vi ønsker å avverge forlenget anleggsperiode, og ulempene det medfører, forklarer prosjektleder Lise Backer.

I disse dager sender Bane NOR nabovarsel og søknad om riving av fem tidligere innløste hus, der det nå bygges løsmassetunnel.

Bakgrunnen for ønsket om å rive skyldes delvis vanskeligere grunnforhold enn antatt, og at koronatiltak har forsinket framdriften med karantenetid for anleggsarbeiderne.

Vil avverge lengre anleggstid

Hensikten med å rive hus vil være å hindre forlenget anleggstid, med de belastningene det har for omgivelsene. De fem husene vil, dersom de blir revet, bli bygget opp igjen i tilsvarende omfang. Det vil skje når hele området skal tilbakestilles til sin opprinnelige stand. De aktuelle husene ligger i 3. og 4. Strøm Terrasse (se kart).

– Vi ønsker å avverge forlenget anleggsperiode, og ulempene det medfører for samfunnet rundt, forklarer prosjektleder for denne delen av dobbeltsporutbyggingen, Lise Backer.

Hun forklarer at det ikke kun er korona-utfordringene som har ført til ønsket om å rive flere hus enn de to bolighusene som ble revet våren 2020.

Dypere fjell krever mer grunnforsterkning

– Da vi fikk komme til på de fem eiendommene for å gjøre flere grunnundersøkelser, viste det seg at fjellet enkelte steder ligger dypere for deler av tunneltraseen enn hva vi tidligere hadde kunnskap om. En konsekvens av dette er at tiden med anleggsarbeid øker vesentlig, fordi vi må grunnforsterke mer enn vi kunne forutse. Ved å rive husene forenkles dette arbeidet, forklarer Backer.

Hun sier metoden som må benyttes for å grunnforsterke på skrå under bebyggelsen er mer omfattende og tidkrevende. 

– Arbeidet går saktere, og hver enkelt skrå pel blir mindre i størrelse. Det gir mer boring, og lengre tid med anleggsarbeid. Les også: Slik bygger vi tunnel under Øvre Strøm 

– Kortere anleggstid gir mindre belastning både for naboer, myke trafikanter og øvrig trafikk i området, sier Backer. 

Varsler naboer og søker rivetillatelse 

Bane NOR forutsetter at husene som rives blir bygd opp igjen i tilnærmet samme arkitektoniske stil, sli at de nye husene passer inn i omgivelsene. Dette vil skje etter at arbeidene med grunnforsterkning er fullført og området tilbakeføres.  

De tidligere eierne av boligene er varslet om Bane NORs ønske. Nå varsles naboer, før den formelle søknaden om riving går til Drammen kommune. 

Må sikte mot togfrie perioder 

Løsmassetunnelen er en del av en større helhet. Dersom det oppstår en forsinkelse ett sted i Bane NORs utbyggingsprosjekt i Drammen blir ringvirkningene store. 

– Det er avgjørende at vi blir ferdig med de planlagte arbeidene i utbyggingsprosjektet slik at vi kan åpne nytt dobbeltspor i 2025. Sommeren 2025 er det planlagt en togfri periode hvor det nye dobbeltporet skal settes i drift, og kobles til jernbanenettet. Sammen med byggeprosjektet mellom Nykirke og Barkåker vil dette gi sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg, sier Backer. 

Forutsigbarhet for de reisende

Hun sier at dersom Bane NOR ikke rekker å bli ferdige til sommeren 2025, risikerer vi at vi må vente til sommeren etter. Det er da vi har mulighet til å jobbe i lange nok perioder uten trafikk i sporene. 

– Det handler om at vi må gi de reisende en forutsigbarhet og så liten belastning i hverdagene sine som mulig mens vi bygger, sier Backer.