Fullfører arbeidet i Konnerudgata

Fra 21. til 23. november fullføres arbeidet som har pågått i Konnerudgata de siste helgene.

Arbeidet med å sette ned kummer i Konnerudgata, skulle vært avsluttet - men uforutsette problemer medførte forsinkelser. Nå blir dette fullført fra lørdag 21. november ca kl 1800 til mandag 23. november kl 0600. Dette er arbeid vi ikke får tillatelse til å gjøre på dagtid.

– Av hensyn til trafikkavvikling på dagtid og tilkomst til Gulskogen og/eller Konnerudgata må arbeid gjøres nattestid, sier Lise Backer, som er Bane NORs prosjektleder ved arbeidene som gjøres i forbindelse med bygging av kulvert og løsmassetunnel her.

Delte opp arbeidet

Fra lørdag 7. november klokken 1800 til mandag 9. november klokken 0600, skulle arbeidet vært fullført. Siden det oppstod noen uforutsette problemer måtte planene justeres. Det viste seg at det var flere konflikter med ulike rør i bakken som tok tid til ombygging og tilpasninger.

– Vi har gjort om litt på planene, og måtte dele opp arbeidet mer. Det gir nattarbeid her i en periode på to døgn i forbindelse med helgen, fra 21. til 23. november, forklarer Backer.

Det er blitt lagt inn ekstra tid for uforutsette oppgaver i planleggingen.

– Nå er vi ganske sikre på at vi vil åpne veien igjen til klokka 06 mandag morgen, og at vi da har fullført arbeidet vårt, sier prosjektlederen.

Konsekvenser for trafikken

Som følge av arbeidet blir innkjørselen til 3. Strøm terrasse stengt fra Konnerudgata.

I samme periode vil det bli manuell dirigering av trafikken i Konnerudgata ved krysset Professor Smiths alle og 3. Strøm terrasse.  For å komme til 3. Strøm terrasse må man kjøre via Styrmoes vei, da enveiskjøring inn mot 3. Strøm Terrasse er opphevet i denne perioden. Her vil en vakt være fysisk tilstede og informere trafikanter.

Da det kan oppstå kødannelser som følge av arbeidet i Konnerudgata, oppfordres bilister i denne perioden til å velge andre veier når det er mulig.

Arbeidstider og støynivå

– Vi forsøker å begrense støy nattestid, men kan dessverre ikke unngå at det også blir støy på nettene, sier Backer.

Vi har sendt ut sms-varsel til de som har krav på alternativ overnatting i perioden. Dersom du ikke har mottatt SMS-varsel med tilbud om alternativ overnatting, og mener at du har spesielt behov for alternativ overnatting, kan du kontakte oss på e-post: udk@banenor.no eller telefon 913 26 266 fra mandag til fredag kl 9 - 15. For å få alternativ overnatting må vi ha mottatt henvendelsen innen torsdag 19. november kl 15.

Type maskiner og arbeid

Asfalt skal skjæres og det skal graves opp for å gjøre klar til å sette ned to kummer i veien. Disse skal settes ned ved Konnerudgata 60 og Strømbakken 3.

Vann- og avløpsledninger i Konnerudgata og 3. Strøm terrasse må legges om, og det kobles i mellomtiden opp en midlertidig vannledning som blir liggende på en mur langs Konnerudgata.

Det blir blant annet skjæring av asfalt, graving og tilbakefylling av grøfter, kapping av rør, komprimering og asfaltering. I forbindelse med arbeidet vil det blant annet bli tatt i bruk lastebil, gravemaskin, asfaltsag, vibroplater, valser, vinkelsliper og kjernebormaskin.

Merk: Det skal IKKE spuntes i periodene det her varsles om kvelds- og helgearbeid.

Beklager ulempene

Prosjektleder Backer understreker at Bane NOR har full forståelse for – og beklager – belastningen utbyggingen påfører befolkningen i Drammen. Spesielt spuntingen ved Nedre Strøm har vært krevende. Dette arbeidet er nå avsluttet.

– Jeg vil sende en takk til alle naboer og Drammens befolkning som har vist forståelse for nødvendigheten av vårt arbeid, og vært tålmodige i denne perioden med spunting, sier Backer.

Illustrasjon av kulvert og løsmassetunnel, som skal kobles på fjelltunnelen som bygges i Strømsåsen - til sammen blir dette den nye Drammenstunnelen. Illustrasjon: Veidekke