Gjennomgår støynivået rundt Kreftings gate

Bane NORs prosjektledelse beklager støyen naboene til arbeidene ved overgangen i Kreftings gate har blitt påført. Entreprenøren utarbeider nå en mer detaljert plan for arbeidet framover, som de mest berørte naboene vil bli nærmere informert om.

Prosjektleder Eirik Korsnes.

– Vi planla på forhånd med mindre støyende arbeider på kveld og natt. Beklageligvis ble det utført støyende arbeider både mandag kveld og natt til tirsdag - uten at de berørte naboene var varslet på forhånd, sier Bane NORs prosjektleder for dette arbeidet, Eirik Korsnes.

Her kan du lese mer detaljerte beskrivelser av arbeidet framover.

Stanset deler av arbeidet

– Som byggherre lærer vi av situasjoner som denne, derfor tar vi nå tak for å unngå liknende problemer framover, legger Korsnes til.

Støyen var i stor grad relatert til klipping av betongen til overgangen.

– På tirsdag stanset Bane NOR denne type arbeider i perioden fra kl 19 til kl 07 på grunn av støynivået, og gjør denne type jobber kun på dagtid heretter. Det vil fortsatt bli arbeider på kveld og natt, men av mindre støyende karakter, sier Korsnes.

Installerer støymåler

For å være sikker på at støynivået på arbeidene er innenfor Miljødirektoratets grenser (se retningslinjer i T1442 her) vil Bane NOR montere en ekstra støymåler rett ved anleggsplassen.

Her klippes betong ved Kreftings gate.

– Vi er pålagt å følge lovverket som er satt. Ved å måle på flere steder, får vi et bedre grunnlag å vurdere de videre arbeidene våre ut ifra, sier Korsnes.

Han legger til at det er viktig å holde hjulene i gang, og bli ferdig med arbeidet ved overgangen mens trafikkbelastningen under er på det minste nå i sommer.

Her kan du lese om hvilke krav og retningslinjer Bane NOR jobber etter i utbyggingsprosjekter.

Vil være forutsigbar

Bane NORs entreprenør er nå ferdig med å klippe betongen, og sist torsdag var det oppstart av vannmeisling på overgangen. Å vannmeisle betyr at betong knuses under høyt trykk, slik at bare armeringen står igjen.

– Dette er støyende arbeider, og det er stilt krav til entreprenøren om at også denne type arbeid kun skal foregå i tidsrommet fra kl 0700 til 1900 i ukedagene, lørdager fra kl 0700 til 1700. Likevel vil det altså være det vi regner som mindre støyende aktivitet resten av døgnet, sier prosjektlederen.

Dette arbeidet vil pågå lørdag 27. juni, og er da planlagt startet fra kl 0900 til 1700.

Det er viktig for Bane NOR og entreprenøren å gjøre arbeidet forutsigbart for de berørte naboene. Derfor blir det nå utarbeidet en mer detaljert plan over hvilken type arbeid som skal pågå til hvilke tider.