Begrenser spunt for en periode

Bane NOR forstår godt at den siste tiden med støy har vært utfordrende for naboene til anlegget på Nedre Strøm. Derfor avsluttes spuntingen tidligere fra onsdag til og med mandag.

Samtidig forteller Bane NORs prosjektleder Lise Backer at arbeidet ligger foran skjema.

– Det er ikke mye spunting igjen nå, forteller Lise Backer, som er prosjektleder for arbeidet med betongtunnelen som bygges på Nedre Strøm.

Den består av en kulvert- og løsmassetunnel som til slutt skal kobles på bergtunnelen som nå drives fram i Strømsåsen, og til sammen blir Drammenstunnelen. Her skal det nye dobbeltsporet mellom Drammen og Kobbervikdalen gå, som igjen vil øke kapasiteten og styrke Drammen som et av jernbanens viktige knutepunkt i Norge.

Forstår naboene

Backer forstår at arbeidet som pågår i varmen denne uka utgjør en ekstra belastning for naboene til anlegget. Dette beklager hun.

– Vi må spunte for å komme i mål, men ser at varmen i kombinasjon med at mange er hjemme på dagtid gjør det ekstra utfordrende. Derfor har vi i samarbeid med entreprenøren kommet fram til at vi kan avslutte spuntingen senest klokka 17 fra i dag 12. august, til og med mandag 17. august, sier Backer.

Avslutter tidligere på dagen

Tidligere avslutning på disse dagene gjennomføres for å gi naboene bedre mulighet til å oppholde seg utendørs på ettermiddagen.

Backer forteller at Bane NOR er i dialog med naboene, og at det er mulig å få til ordninger ved helt spesielle forhold, samtidig som framdriften ikke forsinkes vesentlig.

– Onsdag denne uka stanset spuntingen i 2,5 timer for at et indisk hagebryllup skulle la seg gjennomføre, sier prosjektlederen.

Spunter i hardere grunn

Hun minner om at løsningen, som medfører disse støyende arbeidene, i sin tid var et ønske for å unngå å rive vesentlig mer av bebyggelsen for å bygge dobbeltspor. Dette kan du lese om her.

Likevel forstår hun at oppstarten nå etter sommerferien har blitt tøff for en del av anleggsnaboene. Støyverdiene som er målt de siste dagene er relativt høye, og skyldes hardere grunnforhold enn de massene som er spuntet i til nå.

– Det er de verste massene vi spunter i akkurat nå. Det positive er at vi ligger så godt an at vi kan bli ferdige med spuntingen opp til Professor Smiths allé i løpet av august. Deretter blir det en pause i spuntingen i forbindelse med at veien legges om. Til slutt blir det et par uker med spunting for å komme over veien, sier prosjektlederen.

Ligger i forkant

Tidligere har utbyggingsprosjektet antydet at spuntingen vil holde på fram til november/desember, mens det nå ser ut til at dette snarere blir september/oktober. Se antatt framdrift for august i karttjenesten til Bane NOR.

– Det ser ut til at vi blir ferdig tidligere enn før antatt, vel og merke dersom ikke noe uforutsett skjer, understreker Backer.

Viktig å holde hjulene i gang

Hun legger til at arbeidet som pågår på Nedre Strøm er avansert, innovativt og pågår i områder med utfordrende grunnforhold. Det har ikke vært aktuelt å pause utbyggingen i sommer.

– For oss er det viktig å holde aktivitetsnivået i utbyggingen oppe. På den måten kan vi bidra til å holde den norske økonomien i gang i en krevende tid, sier prosjektlederen takker igjen for tålmodigheten sier prosjektlederen.

Her finner du mer informasjon om utbyggingsprosjektet. Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende en e-post til udk@banenor.no.

Annen nyttig informasjon finner du under artikkelen her: