Informasjonsmøter

Bane NOR har som mål at alle som kan bli berørt av våre prosjekter skal være godt informert om våre planer og arbeider. På denne siden legger vi ut informasjon om planlagte møter.

Kommende møte

Det er ikke satt dato for neste informasjonsmøte for berørte naboer.

Møte om Flisebekken 2 og midlertidig togparkering

Tirsdag 17. august ble det gjennomført et informasjonsmøte spesielt beregnet på naboer som blir berørt av arbeidet med den midlertidige togparkeringen på Nybyen, og til arbeidet med bygging av ny overvannsledning for Drammen kommune, Flisebekken 2.

Opptak av møtet vil ligge her i en periode etter møtet - og møtet starter ca 3 minutter ut i sendingen:

Lenken du kan klikke på for å se møtet vil du finne her.

Tema for møtet vil dreie seg om punkt 3, 4 og 6 i dette bildet (klikk på bilde for informasjon om alle punkter i oversikten om Drammenstunnelen):

Digitale møter 

For å avvikle møter digitalt bruker vi verktøyet Teams. Dette foregår på denne måten:

 • I forkant av møtet finner du en lenke til møtet på denne siden
 • Vi anbefaler at du logger deg på møtet noen minutter før det starter
 • Klikk på lenken for å delta på det digitale møtet (dette skjer i et program som heter Teams, du behøver ikke å installere programmet på forhånd)
 • Velg om du vil åpne møtet i din nettleser eller i Teams-programmet (dersom du allerede har installert det) 
 • Du behøver ikke å logge deg på, du kan være anonym
 • Du kan nå se og høre presentasjon fra Bane NOR, og sende inn spørsmål og kommentarer i et eget sidefelt 
  NB! Husk å ha på lyd
 • Ingen av de andre deltagerne kan se eller høre deg
 • Alle spørsmål og kommentarer blir moderert før de eventuelt gjøres synlige for alle, slik at for eksempel private opplysninger kan skjules
 • Upassende kommentarer vil bli slettet

Et opptak av møtet vil være tilgjengelig i en tid i etterkant for deg som ikke har anledning til å delta.