Naboinformasjon

Her finner du informasjon spesielt til deg som er berørt av tunnelarbeidene som pågår for nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen. Her forteller vi om hvordan vi ivaretar miljøet under byggingen, og om forhold rundt trafikksikkerhet, støy og rystelser.

Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266.
Denne telefonen er betjent fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500.