Naboinformasjon

Her finner du informasjon spesielt til deg som er berørt av tunnelarbeidene som pågår for nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen. Her forteller vi om hvordan vi ivaretar miljøet under byggingen, og om forhold rundt trafikksikkerhet, støy og rystelser.

Naboinformasjon i brosjyreformat, kan du laste ned her.

Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266.
Denne telefonen er betjent fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500. 

Hvis du ønsker å motta SMS-varsler om kommende arbeider, kan du sende SMS med teksten "UDK Info" til 26112.
For å avslutte abonnement, send "UDK SLUTT" til 26112.