Informasjon om nabokontakt

Nabokontakten i prosjektet kan gi deg svar på henvendelser fra mandag til fredag, kl. 09 - 15.

Du kan sende henvendelser til vår e-post: udk@banenor.no, eller du kan ringe nabokontakten på telefon: +47 913 26 266.

Telefonen er kun betjent i ukedagene fra kl 0900 til kl 1500. Det er kun en nabokontakt på vakt, derfor kan det være at du ikke får svar på henvendelsen din fordi flere ringer samtidig. Nabokontakten vil se ditt anrop og kontakte deg i etterkant.

Vi besvarer henvendelser på e-post fortløpende, eller formidler våre svar til deg så snart vi får svar på spørsmålene du har. Nabokontakten henter inn svarene fra de rette fagpersonene i utbyggingsprosjektet vårt.

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan prosjektets beredskapstelefon benyttes: Tlf: +47 916 56 253.