Jobb hos oss

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Den omfatter hele InterCity-utbyggingen, inkludert prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16, samt flere prosjekter på Vestlandet. Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på InterCity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 135 medarbeidere.

Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg, Holm-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er ferdigstillt. Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker forberedes nå for byggestart høsten 2019 og flere står for tur i årene fremover. 

Bane NOR fortsetter for tiden sitt arbeid med planavklaringer gjennom kommunedelplan og/eller reguleringsplanvedtak på gjenstående strekninger mellom Tønsberg og Larvik samt hensettingsanlegg i Drammen og Tønsberg, for senere utbygging.   

Miljørådgivere

Prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen går nå inn i byggefasen og har behov for flere medarbeidere for oppfølging av klima og miljø. Prosjektet har stilt klimakrav til materialer og til fossilfrie og utslippsfrie maskiner, i tillegg til utslippskrav til vann, luft og støy. Miljø og klima skal integreres og ivaretas i alle faser i Bane NORs prosjekter og som miljørådgiver skal du bistå prosjektledelsen i dette arbeidet. 

Du kan søke på stillingene HER. Søknadsfrist er 22. november 2019.