Masser fra Drammen-Kobbervikdalen

Bane NOR vil starte med hovedarbeidene for nytt dobbeltspor fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen i 2019. Prosjektet har blant annet en fjelltunnel hvor det er anslått å få et overskudd av tunnelstein på ca. 900 000 pfm3. I tillegg vil det være store mengder jord- og leirmasser.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsfoto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

Bane NOR er i gang med å kartlegge potensielle interessenter for kjøp eller henting av masser i tidsrommet (tentativt) 2020-2021. Ved kjøp eller mottak av masser forutsettes mottakskapasitet på ca. 100 000 kubikkmeter masse.

Bane NOR ber potensielle kjøpere eller mottakere av stein- eller løsmasser henvende seg med informasjon om mengden masser, aktuelt tidsrom, sted og kontaktperson i organisasjonen/prosjektet hvor det ønskes masser. Frist for henvendelse er 15. oktober 2017.

Etter at aktuelle interessenter er kartlagt vil Bane NOR avklare de praktiske, økonomiske og juridiske premissene for levering av masser. Dette forventes avklart i løpet av 2018/2019.

Kontaktperson i Bane NOR: Eirik Harding Hansen, tlf 932 49 943, hansei@banenor.no