Arkiv

 • Masser fra Drammen-Kobbervikdalen

  Bane NOR vil starte med hovedarbeidene for nytt dobbeltspor fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen i 2019. Prosjektet har blant annet en fjelltunnel hvor det er anslått å få et overskudd av tunnelstein på ca. 900 000 pfm3. I tillegg vil det være store mengder jord- og leirmasser.

 • Planleggingsprosess

  Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Jo lenger ut i planleggingsprosessen man kommer, jo mer detaljert blir planene.

 • Fakta om prosjektet

  InterCity-korridoren som er anbefalt i konseptvalgutredningen for Drammen– Kobbervikdalen, har en total lengde på ca. 9 kilometer. Den går i dagen ut fra Drammen stasjon, før den går inn i tunnel under Strømsåsen til Kobbervikdalen.

 • Gi innspill

  Her kan du lese mer om planprosessen og når du kan komme med dine innspill og kommentarer.