Undertegnet ny kontrakt med Baneservice i Drammen

Bane NOR og Baneservice AS har undertegnet kontrakt om ytterligere arbeider på togparkeringen på Sundland. – Vi ser frem til videre samarbeid med Baneservice, sier prosjektdirektør Lars André Tangerås i Bane NOR.

Kontrakten som nå er signert heter «SUN01 Samprosjekt Sundland». Den omfatter nytt togparkeringsanlegg på Sundland, oppgraderinger på Sundland skifteområde og deler av verkstedområdet på Sundland. Kontraktssummen er på ca. 485 millioner norske kroner.

– Baneservice var best i konkurransen på både pris og kvalitet/gjennomføring, forteller prosjektdirektør Lars André Tangerås.

Han signerte kontrakten i Drammen med Baneservices administrerende direktør Kjersti Kanne torsdag 5. januar.

Kjenner området godt

Baneservice er allerede på plass i Drammen gjennom andre kontrakter og har god kunnskap om området. 

– Vi er svært fornøyd med at vi ble valgt av Bane NOR til å være med på neste etappe av moderniseringen av Vestfoldbanen, og ta del i arbeidet som skal øke kapasiteten og gi mer effektiv togtrafikk på strekning, sier administrerende direktør Kjersti Kanne i Baneservice.

SUN01 er et stort og komplekst prosjekt, som passer Baneservice bra, mener hun.

– Vårt tverrfaglige og erfarne team gleder seg til å komme skikkelig i gang, og de vil sørge for at prosjektet blir gjennomført sikkert, med kvalitet og i godt samspill med byggherre og de andre involverte partene i samme område, sier Kanne.

Risikoreduserende tiltak

Utbyggingsprosjektet venter fortsatt på vedtak om reguleringsplan fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Signeringen av kontrakten er et risikoreduserende tiltak, slik at det blir mulig å komme i gang med både planlegging og bestilling av varer for arbeidene som skal gjøres i sommer.

Arbeidene skal være ferdig innen 31.12.2024.

Miljøsertifisering

Bane NOR har vedtatt å bruke det internasjonale miljøsertifiseringssystemet BREEAM Infrastructure (tidligere CEEQUAL) i alle utbyggingsprosjekter. Hensikten med dette er å gjøre Bane NORs prosjekter mer miljøvennlige og bærekraftige. Kontrakten er inngått med en opsjon på BREEAM-sertifisering.

Styrker knutepunkt, punktlighet og togtilbud

Bane NOR bygger 10 km nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen på Vestfoldbanen. Hele stasjonsområdet i Drammen oppgraderes og fornyes. Den delen av bybrua som går over sporområdene er revet og skal bygges ny. I tillegg skal altså Bane NOR bygge togparkeringen på Sundland.

Når anlegget i Drammen settes i drift i 2025, samtidig med det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker lenger sør på Vestfoldbanen, gir det mulighet til fire tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg.