Arbeidshelg i Drammen med stans i togtrafikken

Helgen 18. og 19. mars blir det stans i togtrafikken gjennom Drammen, slik at vi kan utføre oppgaver som ikke kan gjennomføres mens det er tog på sporene.

Her på Sundland vil det være aktivitet også om natten denne helgen.

Arbeider som skal utføres

I løpet av helgen skal vi blant annet bore for fundament for kontaktledningsanlegget ved Ryddinggangen. Det blir arbeider i åk og master samt kabeltrekking ved Drammen stasjon. Vi kommer også til å gjøre en del forberedelser for arbeidene som skal gjøres i påsken (1.-10. april).

Ved Sundhaugen blir bygging av føringsveier, prøvegraving samt kapping og flytting av skinner fra Sundhaugen til Drammen stasjon.

Det vil også være arbeider ved togparkeringen på Sundland. Her vil det også være en del aktivitet natt til søndag 19. mars. Vi skal blant annet grave og tømme pukk her om natten. 

Når skal vi jobbe?

Arbeidene starter lørdag morgen kl. 04.15 og avsluttes kl. 02.00 natt til mandag. Det vil være aktivitet også på natt gjennom helgen. Arbeidene som skal gjøres ved Drammen stasjon vil ikke være spesielt støyende. Men det vil kunne være noe mer støy fra arbeidene på Sundland.

Naboer som blir berørt av støy over grenseverdiene på natt har fått et eget tilbud om alternativ overnatting. 

Konsekvenser for reisende

Det blir buss for tog mellom Asker-Sande/Mjøndalen denne helgen. For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem: se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ.

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post til udk@banenor.no eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Telefonen er betjent hverdager klokka 9-15.  Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 916 56 253.