Stenger av hele jernbanekaia

I forbindelse med rivningen av bybrua i Drammen har deler av jernbanekaia vært stengt siden nyttår. Nå som den midlertidige gangbrua er på plass, og rivearbeidene har startet, stenger også resten av jernbanekaia og elvepromenaden nedstrøms for bybrua.

Bybrua i Drammen er nå helt delt.

Bybrua ble stengt 18. mai i år, og rivearbeidene er godt i gang. Det er Drammen kommune som har startet rivningen. I juli skal Bane NOR rive den delen av brua som går over sporområdet.

Etter at brua ble stengt av i mai, er det flere uvedkommende som har tatt seg forbi gjerder og sperringer. At mer av jernbanekaia stenger nå, er en direkte følge av dette.

Sikkerhet først

– Vårt viktigste mål er alltid å forhindre at personer kommer til skade, det være seg egne medarbeidere eller uvedkommende som tar seg inn på byggeplassen, sier prosjektleder i Bane NOR, Eirik Korsnes.

Bane NOR har fra før satt inn vektere for å hindre uvedkommende i å ta seg inn. Nå fremskyndes arbeidet med å rive tredekket på jernbanekaia. Det vil skape enda en sikkerhetsbuffer mot anleggsområdet på bybrua.

– Dette arbeidet starter allerede i løpet av uken, og hele elvepromenaden nedstrøms for Bybrua er nå stengt, sier Korsnes.

River halve stasjonen

I sommer river Bane NOR sin del av bybrua. Fra påsken neste år starter arbeidet med å oppgradere Drammen stasjon. Da skal halvparten av sporene rives. Det er i forbindelse med dette at jernbanekaia oppgraderes.

Høsten 2025 skal både nytt dobbeltspor til Kobbervikdalen, ny bybru og oppgradert jernbanestasjon stå klart til bruk slik at enda flere kan ta mer tog.