Signerte ny kontrakt med Baneservice

Utbyggingsprosjekt Drammen-Kobbervikdalen signerte 1. juni kontrakt med Baneservice om forberedende arbeider på togparkeringen på Sundland.

Fornøyde smil etter signering. (Fra venstre: Guttorm Karlsen, Martin Algrøy, Kjersti Kanne, Kari Stangeby Noer, Terje Wilhelmsen, Hanne Stormo, Inge Fredheim, Edvard Gunnerud, Ottar Heimdal og Arnt Ole Lia)

Denne tverrfaglige entreprise med underbygning og jernbanetekniske arbeider, er første etappe i oppgraderingen for å kunne ta i bruk det nye signalsystemet ERTMS på området. De forberedende arbeidene på Sundland starter i august.

Fornøyd prosjektsjef

Utbyggingsprosjektet i Drammen har allerede flere pågående kontrakter med Baneservice. Prosjektsjef Hanne Anette Stormo er godt fornøyd med å kunne signere også denne.

– Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Baneservice for å modernisere jernbanen i Drammen slik at enda flere kan ta mer tog, sier Stormo.

Det var prosjektsjef i Bane NOR, Hanne Stormo, og administrerende direktør i Baneservice, Kjersti Kanne, som signerte kontrakten i Drammen.

– Vi er allerede på plass i Drammen og har opparbeidet mye og god kunnskap om området, sier Kanne som mener dette gir et godt utgangspunkt når de nå skal i gang med denne entreprisen.

Prosjektsjef Hanne Stormo i Bane NOR og administrerende direktør i Baneservice Kjersti Kanne signerte kontrakten.

Kontrakten har en verdi på nærmere 100 millioner norske kroner.

Styrker knutepunkt, punktlighet og togtilbud

Bane NOR er i full gang med byggingen av 10 km nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen på Vestfoldbanen. Hele stasjonsområdet i Drammen oppgraderes og fornyes. Den delen av bybrua som går over sporområdene skal rives og bygges ny. I tillegg skal altså Bane NOR oppgradere togparkeringen på Sundland.

Når anlegget i Drammen settes i drift i 2025, gir det mulighet til fire tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg.