Nyeste dronefilm fra byggingen av Drammenstunnelen

Med jevne mellomrom sender vi opp en drone for å filme anleggene våre i Drammen. På denne siden kan du se den nyeste filmen vi har publisert.

Filmen over viser en overflygning av anlegget i Drammen, som entreprenøren Veidekke foretar med jevne mellomrom.

Dronebruk i Bane NORs utbyggingsprosjekter

Når Bane NOR gjennomfører store utbyggingsprosjekter, har vi stort behov for dokumentasjon og kartlegging. I tillegg til mer tradisjonelle metoder, benyttes droner med kamera ved våre anleggsområder. Videoer og bilder brukes internt i prosjektorganisasjonen for å dokumentere fremdrift, lage flyfoto og tredimensjonal terrengkartlegging.

Bilder og videoer benyttes også til ekstern informasjon til publikum for å vise fremdrift og gi et innblikk i prosjektets utvikling.
De som benytter droner i utbyggingsprosjektet, forholder seg til luftfartstilsynets droneregelverk og regelverk for personvern.
Dersom du ønsker informasjon om hvordan vi forvalter bildemateriale, meld ifra til oss på udk@banenor.no.