Midlertidig togparkering spenningssettes

Torsdag 21. juli blir det satt spenning på den midlertidige togparkeringen i Nybyen. Det er strengt forbudt og forbundet med stor fare å bevege seg i og ved sporene.

Den midlertidige togparkeringen i Nybyen tas i bruk i august. Men allerede nå blir det satt spenning på anlegget.

I sommer er togparkeringen på Skamarken langs Drammenselva fjernet. Når togtrafikken starter opp igjen 1. august, er det den midlertidige togparkeringen i Nybyen som skal brukes.

Selv om det ikke blir drift her før neste måned, blir det allerede nå satt spenning på kontaktledningsanlegget. Det skjer torsdag 21. juli.

På togparkeringen i Nybyen er det 10 spor med plass til totalt 20 togsett.