Må stenge brua i korte perioder

Pleier du å bruke den midlertidige gangbrua over Drammenselva? De neste ukene bør du beregne litt ekstra tid hvis du skal rekke noe på den andre siden. For å sørge for at alle kommer seg sikkert over fra den ene siden til den andre, må Bane NOR stenge brua på Strømsøsiden i perioder på rundt fem minutter av gangen i løpet av november.

Det er langs vannet (innenfor det røde firkanten på bildet) at arbeidet skal foregå.

Rammingen av peler for den nye bybrua har allerede pågått en god stund. Nå skal vi i gang med ramme pelene for den nye jernbanekaia nært ved den midlertidige gangbrua.

– Når vi skal heise på plass pelene, må vi stenge av en sikkerhetssone rundt der dette skjer. Vi må også stenge av når rammingen foregår som tettest på brua, forteller fungerende prosjektleder i Bane NOR Tor Espeland.

Dette vil så godt det la seg gjøre foregå utenfor de mest hektiske tidspunktene på morgen og ettermiddag, og det vil være vakter til stede på brua når vi stenger av.

Ekstra barriere

I tillegg til å stenge brua i enkelte kortere perioder, plasserer vi gangcontainere på brua forbi området pelingen skal pågå. Disse heiser vi etter planen på plass torsdag 3. november. Vi må også stenge av brua når vi heiser containerne på plass.

– Gangcontainerne bidrar til å skjerme for støy fra rammingen, og vil fungere som en ekstra sikkerhetsbarriere mot arbeidet.  forteller Espeland.

– Det kan sikkert oppleves som ubehagelig å passere disse arbeidsområdene så nært inntil aktivitetene som pågår, men vi forsikrer alle om at det er helt trygt å passere over bruen.

Arbeidet som fører til at vi må stenge av brua, skal etter planen være ferdig innen utgangen av november.

Beklager ulempene

Den midlertidige gangbrua er flittig brukt hver dag. Derfor jobber vi sammen med entreprenør for å begrense tidsrommet den er stengt.  

– Vi kommer dessverre ikke utenom at det blir stengt noen minutter av gangen. Vi beklager ulempene, men dette er nødvendig for å gjennomføre moderniseringen av Drammen stasjon, sier Espeland.

Ferdig i 2025

Arbeidet med å oppgradere Drammen stasjon og å bygge nytt dobbeltspor til Kobbervikdalen startet desember 2019. Utbyggingsprosjektet skal etter planen være ferdig høsten 2025. Da vil ny bybru, stasjon og dobbeltspor hele veien til Tønsberg stå klart.