Klart for en sommer med viktig byggearbeid

Bane NOR bygger nytt dobbeltspor og oppgraderer jernbanen gjennom Drammen for at flere skal kunne reise med tog. Her kan du lese om litt av det vi skal gjøre i Drammen i juli.

Det nye dobbeltsporet til Kobbervikdalen, ny bybru og oppgradert stasjon skal stå klart høsten 2025. Mye av arbeidet kan vi bare gjøre når det ikke er togtrafikk i sporene. Når vi stopper trafikken på denne måten, kaller vi det et brudd. Det innebærer blant annet at reisende må kjøre buss-for-tog.

I Drammen (togstrekningen mellom Asker og Sande/Gulskogen) varer bruddet fra 2. til 31. juli. I løpet av disse fire ukene skal det gjøres mye som både blir godt synlig og hørbart i sentrum av byen. Det vil være aktivitet gjennom hele døgnet. Naboer som bor nært områder der vi kan komme til å overskride støygrensene om natten har allerede fått tilbud om alternativ overnatting.

Beklager ulempene

– Arbeidet med  bygge en effektiv og klimavennlig jernbane som kan dekke behovet til flere reisende, kommer til å bli krevende for både naboer og andre som oppholder seg i sentrum nå i sommer. Vi er takknemlige for forståelsen vi møter fra våre omgivelser, sier prosjektsjef Hanne Stormo.

Slik så bybrua ut 20. juni.

Bybrua

Det mest synlige som skjer er kanskje at vi river bybrua. Den som har vært i sentrum etter 17. mai, har nok allerede fått med seg at brua er i ferd med å forsvinne bit for bit. Når sommerbruddet starter lørdag 2. juli, starter vi å rive den delen av brua som går over sporområdet.

Jernbanekaia

Det er ikke bare bybrua som skal rives. For å gjøre klart til å oppgradere stasjonsområdet må vi også rive jernbanekaia (til høyre for bybrua på bildet over). Vi starter med forberedende arbeider her i midten av juli.

Skamarken

Dagens togparkering langs Drammenselva oppstrøms fra bybrua blir en saga blott etter arbeidene i juli. Vi skal rive dette området i samme periode som vi river bybrua. Når vi river Skamarken (til venstre for bybrua på bildet over) skal vi også bygge overvannsledningen Flisebekken 2 videre ut til Drammenselva under sporene. Denne overvannsledningen bygger vi for Drammen kommune.

Grønlandsundergangen

Vi skal utvide med ett spor over Grønlandsundergangen. Derfor må vi utbedre undergangen slik at det blir nok høyde under. Det blir periodevis spunting og peling her i løpet av sommerbruddet. Når dette skjer vil undergangen bli stengt og gående/syklende må bruke midlertidig gangbro. Denne broen monteres nå og vil stå klar til bruk i begynnelsen av juli. Fra ca. midten av august vil undergangen bli stengt frem til april 2023.

Fra 1. august skal togene parkere her.

Nybyen

Den midlertidige togparkeringen i Nybyen skal ferdigstilles i løpet av sommerbruddet. Her er det meste allerede klart, men det gjenstår blant annet å trekke kontaktledning ut til hovedsporet og koble togparkeringen på sikringsanlegget. Vi spenningssetter anlegget 21. juli, og togparkeringen vil være i drift 1. august.

Sundhaugen

Her skal ca. 200 m spor rives, vi skal fjerne masser, bygge ny underbygning og sette tilbake spor og kontaktledning. 

Brakerøya

I juli skal oppgraderingen av Brakerøya fullføres. Stasjonen blir da oppgradert til tre spors stasjon med mulighet for å vende tog. Det gjør vi fordi en del av togene må snu her når vi river halvparten av sporene på Drammen stasjon i påsken 2023.

Dagsonen på Gulliksrud

Gulliksrud/Skoger

Undergangen på Granvold som har vært brukt som adkomstveg til riggområdet ved tunnelportalen i Kobbervikdalen skal utvides. Derfor er undergangen allerede stengt, og den vil være stengt frem til 1. august. I denne perioden vil trafikk til og fra anlegget gå via Skoger og Gamle Sørlandske vei.

Det skal også gjøres arbeider i dagsonen nær sporet som forberedelse til at vi skal koble det nye dobbeltsporet til Vestfoldbanen i 2025. I løpet av sommerbruddet vil det derfor kunne bli nattarbeid i dette området.

Det vil være snakk om betongarbeid og masseutskifting, i tillegg til aktiviteter som følger med dette. Asfaltdekket fjernes, løsmasser graves opp og erstattes med nye fyllmaser for jernbanetraseen. I løpet av sommerbruddet vil det være transport internt på området, men det skal etter planen ikke kjøres og flyttes masser på natten.

 

Konsekvenser for de reisende

For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem: se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ.

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post til udk@banenor.no eller kontakte oss på telefon 913 26 266. Linjen er betjent hverdager kl 9-15.  Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan vi nås på vår beredskapstelefon: 916 56 253.