Juleferie i utbyggingen i romjulen

Det har vært en lang høst med mye aktivitet på anleggsområdene, men etter 23. desember og ut året vil det være minimalt med aktivitet i utbyggingsprosjektet.

Både naboer og anleggsarbeidere kan se frem til roligere dager. Noen avslutter tidligere i uken, men ved arbeidsdagens slutt 23. desember vil det være stans i arbeidet på alle anleggsområdene våre.

Det vil kunne være noe aktivitet knyttet til vintervedlikehold og vakthold, men dette vil ikke skape støy av betydning.

Arbeidet starter opp igjen mandag 2. januar 2023. 

Fra 23. desember til 2. januar vil også nabokontakttelefonen være ubemannet, men Kundesenteret har bemanning også i romjulen.

Ved akutte hendelser som ikke kan vente til neste arbeidsdag kan du ringe beredskapstelefonen på 916 56 253.

Hvis du lurer på hva som skjer neste år, kan du lese mer det på denne siden. De fleste som bor i nærheten av utbyggingen vil også få et informasjonsskriv om dette i postkassene før jul.