Grønlandsundergangen stengt onsdag kveld

Onsdag 23. mars skal vi tilbakeføre Grønlandsundergangen til opprinnelig stand. Dette arbeidet skjer i tidsrommet 19-23.

Gjerdene og massene i Grønlandsundergangen fjernes onsdag kveld.

Massene og sikringsgjerdene som har vært plassert ut her skal fjernes onsdag kveld. For å få til det må vi stenge for gjennomgang her. Vi beklager ulempene dette medfører.

Selv om undergangen er stengt, vil det tidvis være åpent for å passere. Gående og syklende slippes forbi i puljer. Arbeidene skal etter planen være ferdig innen kl. 23.00.