Første del av betongtunnelen overlevert

Byggingen av kulverten som utgjør den delen av Drammenstunnelen nærmest Drammen stasjon, har nådd to store milepæler.

Bane NORs prosjektleder Lise Backer og Veidekkes prosjektleder Knut Lauvålien signerte leveringsprotokollen.

Fredag 24. juni kunne Bane NOR signere leveringsprotokoll for to delleveranser. Det er den nordre del av kulverten, pumpestasjonen og en elektro-nisje som nå er godkjent og overlevert til Bane NOR.

Hovedentreprenø Veidekke fikk overlevert deler av dette området først i den togfrie perioden i fjor sommer. Det har derfor vært stramme tidsfrister og mye arbeid som er utført i løpet av det siste året for å nå disse milepælene.

– Bane NOR er meget fornøyd med det arbeidet Veidekke har gjort så langt, og sammen skal vi fortsette det gode arbeidet slik at prosjektet kan fullføres på en like god måte, sa prosjektleder Lise Backer etter å ha signert leveringsprotokollen sammen med Veidekkes prosjektleder Knut Lauvålien.

Dronebilder av arbeidene fra juli 2021 til juni 2022. (Foto: Veidekke)

Når denne delen av kulverten er overlevert til Bane NOR innebærer det også at området er klart for sporbygging over betongtunnelen.